Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Sarnakach powiat Łosice

Reference code
62/216/0
Border dates
1826-1864 [1881]
Number of series
2
Number of scans
2356

Content:

Cz. 1Księgi urodzeń, małżeństw, zgonów 1826, 1830-1864 sygn. 1-39, Alegaty 1826-1865 sygn. 40-77, Cz. 2 Alegaty 1866-1872, 1876-1881 sygn. 78-90

The history of the creator:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława BM w Sarnakach, dekanat łosicki. Miejscowości w parafii: Binduga, Bużka, Chlebczyn, Chybów, Grzybów , Franopol, Fronołów, Hołowczyce , Kamianka, Klimczyce, Kolonia Klimczyce, Kózki, Klepaczew, Lipno, Mierzwice Nowe, Mierzwice Stare, Sarnaki, Rozwadów, Rzewuszki. Parafia w Sarnakach została założona w 1430 roku i należała początkowo do dekanatu łosickiego, janowskiego. Pierwszy drewniany kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika ufundował przypuszczalnie ówczesny dziedzic wsi Piotr Sarnacki. W czasie "potopu szwedzkiego" w 1657 roku kościół został ograbiony przez Kozaków. Stanisław hr Ossoliński (zm. po 1824), starosta sulejowski (1788-1795) ufundował w 1816 roku obecny drewniany kościół na miejscu starego. Kilkakrotnie gruntownie przebudowywany: w 1873 roku, w latach 1880-1886, po zawaleniu się 6 sierpnia 1880 roku jednego z bocznych filarów, a także w latach 1904-1905. W kościele sarnackim znajduje się cudami słynący obraz Matki Bożej, którego kult rozpowszechnił się w XVII w. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz. PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr. i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX -lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski

Border dates:

1826-1864 [1881]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1826-1864, 1865-1881.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

90

Total archival units developed :

90

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 90 j.a. T.10

z lat 1865-1881 tylko alegaty, Księgi po 1865r przechowuje AP Lublin. Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1864 nr 316793-316831