Akta miasta Mokobody

Reference code
62/273/0
Border dates
1804-1869 [1916]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Książka transakcji 1804 sygn 1, Polecenie Komisarza Obwodu Siedleckiego do Burmistrza Mokobód, aby przesłał projekt etatu kasy bożniczej Mokobodów (1 karta) 1835 sygn. 2, Miesięczne tabele cen żywności 1856-1858, 1859, 1860 sygn. 3-5, Zawiadomienia o sprzedażach i licytacjach (propinacja) 1867-1869 sygn. 6, Sprawa sporządzenia tabel likwidacyjnych i zmiany zagospodarowania gruntów (wg ukazu z 28.10/9.11.1866r) - z 1867-1868 r sygn. 7, Sekwestrator Powiatu Siedleckiego zawiadamia Magistrat o mających się odbyć licytacjach w powiecie 1869 sygn. 8, Sprawa oddania majątku Mokobody w dzierżawę Janowi Kisińskiemu 1869 sygn. 9 , Wykaz wiosek, które płaciły składkę na utrzymanie szkoły w Mokobodach (gm. Skupie) 1916 sygn. 10

The history of the creator:

Mokobody (vel Mąkobody) - wieś królewska w ziemi drohickiej, pierwsza wzmianka z roku 1446, gdy była dzierżawiona przez Jana Mąkobodzkiego, ziemianina drohickiego i kasztelana liwskiego. Wielki Książę Litewski Aleksander Jagielończyk w 1496 roku ustanowił Mokobody miastem, rządzącym się prawem niemieckim chełmińskim. Przywilej lokacyjny potwierdził w 1510 r. król Zygmunt I, który pozwolił również zmienić nazwę na Nowe Miasto, która jednak nie przyjęła się. Właścicielami miasta byli: Chretowicze, Sokołowiczowie, Brzescy, rody Kuncewiczów, Ciecierskich, Słupeckich i w początku XVIII wieku Ostrorogów. Przez większą część stulecia, Mokobody stanowiły własność Ossolińskich herbu Topór. W XIX wieku dobra mokobodzkie należały do Jezierskich, od 1843 roku do Chrzanowskich, potem do Kuczyńskich, między innymi do Wandy z Chrzanowskich Kuczyńskiej w 3 ćw. XIX wieku. Ukazem carskim z 1869 roku Mokobody zostały pozbawione praw miejskich. Od tej pory Mokobody miały status osady miejskiej leżącej na terenie gminy Skupie.

Border dates:

1804-1869 [1916]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

10

Total archival units developed :

10

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 10 j.a T.453

Posteriora dotyczy okresu, gdy Mokobody wchodziły w skład gminy Skupie, której akta się nie zachowały.