Siedleckie Gimnazjum Męskie

Reference code
62/279/0
Border dates
1873-1918
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Korespondencja w sprawie uczniów 1914-1918 sygn. 1-3, 30-32, akta uczniów (świadectwa dojrzałości i inne dokumenty ) 1905-1917 sygn. 4-23, Świadectwa szkolne uczniów z dokumentami 1873-1918 sygn. 24-29, Podania uczniów o zwolnienie z opłat i przyjęcie do szkoły 1900-1918 sygn. 33-44, akta osobowe nauczycieli 1914-1918 sygn. 45-49

The history of the creator:

Siedleckie Męskie Gimnazjum Klasyczne utworzono w 1869 r. na bazie grecko-unickiego gimnazjum klasycznego. Nauka prowadzona była w języku rosyjskim, także na stancjach uczniowie mieli zakaz mówienia po polsku. 2 lutego 1902 r. wybuchł strajk młodzieży żądającej nauki w języku polskim, a szczególnie nauki religii. Reskryptem z carskim z 7.07.1903 przywrócono nauczanie religii w języku polskim. Rewolucja z 1905 r. i kolejne strajki doprowadziły do złagodzenia polityki rusyfikacyjnej. W 1906 r. otwarto prywatną Szkołę Podlaską Tadeusza Radlińskiego z językiem polskim jako wykładowym. Siedleckie Gimnazjum Męskie zostało ewakuowane w 1915 r. do Rosji i funkcjonowało do 1918 r. we Włodzimierzu.

Border dates:

1873-1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

49

Total archival units developed :

49

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 49j.a T. 34 IZA

stara karta B 17 j.a. 0,20 mb z lat 1887-1916 nab. 269/1966.08.29 (poprawiona na 49 j.a. 0,20 mb z lat 1873-1919)