Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy "Przodownik" w Siedlcach

Reference code
62/317/0
Border dates
1949-1968
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

Protokóły i materiały z posiedzeń Rady Nadzorczej z lat 1952-1961 sygn 1-7, 17, Protokóły i materiały Walnych Zgromadzeń z lat 1951-1965 sygn 8-15, Kontrole, lustracje, zalecenia porewizyjne z lat 1951-1961 syg,. 16, 18-22 , Plany produkcyjne , zatrudnienia itp. z lat 1952-1961 syg. 23-34, Sprawozdawczość statystyczna i opisowa z lat 1951-1961 syg. 35-51, Bilanse spółdzielni materiały , protokóły z badania z lat 1951-1965 sygn.52-56, Dokumentacja okresu upadłości - akta rejestrowe spółdzielni , lista wierzytelności , licytacja , sprawozdania i korespondencja syndyka, akta spraw sądowych , opisy majątku spółdzielni 1949-1968 sygn. 57-73, dokumentacja techniczna z 1958 syg. 74, Dokumentacja kredytowa 1957 sygn. 75, Akta osobowe w układzie alfabetycznym z lat 1950-1961 sygn. 76-151, Teczki zbiorcze akt osobowych pracowników zwolnionych z lat 1952-1959 syg. 152- 160, Listy płac z lat 1955-1961 syg. 161-171.

The history of the creator:

Na zebraniu założycielskim 4 maja 1949 roku podpisano statut spółdzielni, wybrano władze , omówiono plan działalności gospodarczej oraz uchwalono przystąpienie do Centrali Spółdzielni Pracy. Podlaska Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy z odpowiedzialnością udziałami została zapisana do rejestru spółdzielni w Sądzie Okręgowym w Siedlcach w dniu 14 września 1949 roku pod nr 986. Miała 55 członków założycieli. Została powołana na podstawie art. 5 ust 2 Ustawy o Spółdzielniach ( Dz. U. RP nr 55 poz. 495 z 1934. , art. 40 ust 1 Ustawy o Centralnym Związku Spółdzielczym i centralach spółdzielni z dnia 21 maja 1948 roku (Dz. U. RP nr 30 poz. 199 z 1948 r. oraz paragrafu 9 statutu Centrali Spółdzielni Pracy w Warszawie. Upadłość spółdzielni ogłoszono na dzień 24 sierpnia 1961 roku na podstawie zarządzenia Sędziego Komisarza - sygnatura akt U.1/61. Sędzią Komisarzem od dnia 24 sierpnia 1961 był Sędzia Sądu Powiatowego Tadeusz Bohl, od 31 października 1962 sędzia komisarz Czesław Kosiński. Syndykiem masy upadłości Sąd Powiatowy w Siedlcach wyznaczył Bronisława Kieszkowskiego, a od dnia 3 sierpnia 1965 roku Stanisław Nowicki pełnił czynności syndyka masy upadłości. Na dzień ogłoszenia upadłości funkcje prezesa pełnił Jan Jastrzębski, wice –prezesa Pawlik Henryk, głównym księgowym był Karczmarz Stefan. Część wyrobów i zapasów magazynowych sprzedano na licytacji w dniu 30 i 31 października 1962 roku. w dniu 23 listopada przekazano dzierżawioną Garbarnię w Siedlcach przy ul. Hejły jej właścicielom tj. Wacławowi Łopacińskiemu i Marianowi Węgrzyńskiemu. Garbarnię w Kałuszynie przekazano Mińsko-Mazowieckim Zakładom Przemysłu Terenowego w Mińsku Mazowieckim.

Border dates:

1949-1968

Classification:

The name of the creator:

Podlaska Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Pracowników Skórzanych w Siedlcach; Podlaska Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Siedlcach; Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej w Siedlcach

Dates:

1949-1968.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

171

Total archival units developed :

171

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 171 j.a T. 111 IZA

W 2008r przepisano inwentarz kartkowy do bazy IZA, przekwalifikowano akta osobowe, listy płac na kat. A jako przykładową dokumentację- wzrósł rozmiar zespolu, poprawiono błędne daty skrajne