Siedleckie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu

Reference code
62/326/0
Border dates
1900-1915
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta ułożono wg numerów spraw Zespół niniejszy ze względu na jego szczątkowy charakter nie odzwierciedla w pełni funkcjonowania urzędu. Zachowało się 6 teczek dotyczących spraw ogólnych towarzystwa – sygn. 25, 26,34, 35, 37, 41. Są to: bilans dochodów towarzystwa z 1911r., sprawozdanie finansowe z 1913r, upoważnienia, dokumentację osób występujących z towarzystwa, dokumenty inkasowe itp. Dwie jednostki sygn. 35, 41 mówią najwięcej o funkcjonowaniu towarzystwa, jego obrotach finansowych, rodzajach zabezpieczeń kredytów. Znaleźć w nich można także materiały dotyczące sprawy odwołania zarządu towarzystwa od obowiązku płacenia 5 % opłaty stemplowej. 35 spraw to dokumentacja związana z wstępowaniem poszczególnych osób do towarzystwa, zabezpieczaniem kredytu lub wkładu aż po likwidację konta lub też transferu pieniędzy do innego banku. Z usług korzystali głównie kupcy, czasem właściciele ziemscy, ale członkiem towarzystwa był także fotograf Adolf Gancwol.

The history of the creator:

Statut STWK został podpisany przez Ministra Finansów Wittego 25.01.1899r . Celem towarzystwa było dostarczenie kapitałów potrzebnych do rozwoju handlu, przemysłu, gospodarstw rolnych. Jego członkowie nie mogli być członkami innego towarzystwa tego typu, zakaz wstępu mieli też chłopi, a szczególnie ci, którzy dostali ziemię na mocy ustawy uwłaszczeniowej 1864r. Kredyt wymagał zabezpieczenia na majatku, obligacjach lub poręczeniu. Władze towarzystwa: zebranie ogólne, rada, zarząd, komitet zatwierdzający. W niniejszym zespole zachowały się akta do maja 1915r czyli ewakuacji do Rosji. Akta towarzystwa zostały rewindykowane z Rosji dopiero w latach 60-tych. Samo towarzystwo istniało chyba nadal, bo w aktach zespołu 336 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Siedlcach sygn. 105 w spisie instytucji z 1916 wykazano także Siedleckie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu. Siedzibę miało na ul. Warszawskiej 56. Zarząd: Andrzej Dyżewski, Bronisław Oler, Zygmunt Michałowski, członków 590.

Border dates:

1900-1915

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1900-1915.

Former name:

Foreign language name:

Sedleckoe Obscestvo Vzaimnago Kredita

Languages:

Availability:

Total archival units:

41

Total archival units developed :

41

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Index of persons Nie
Book inventory approved Tak 41 j.a T.206