Siedlecki Gubernialny Urząd do Spraw Powinności Wojskowej

Reference code
62/327/0
Border dates
1874-1916
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Protokóły Siedleckiego Gubernialnego Urzędu do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1913 (sierpień) sygn. 1-11, Opisy spraw Siedleckiego Gubernialnego Urzędu do Spraw Powinności Wojskowej 1874-1903, 1913-1916 sygn. 12-19, spis rezerwistów niezdolnych do służby wojskowej 1914 sygn. 20

The history of the creator:

Mocą ustawy z 1 (13) I 1874 roku przeprowadzono reformę wojskową, która wprowadzała obowiązek służby wojskowej na terenie całego Cesarstwa Rosyjskiego. Już w styczniu utworzono gubernialne i podległe im, powiatowe urzędy do spraw powinności wojskowych. Obsadę powiatowego urzędu ds. powinności wojskowych stanowili: naczelnik, zastępca, komisarz powiatowy ds. włościańskich, lekarz powiatowy, wójtowie gmin i burmistrzowie miast, z których przyjmowani byli rekruci. Do głównych zadań tych urzędów należało: powoływanie osób podlegających obowiązkom wojskowym, sprawdzanie informacji o poborowych, przeprowadzenie poboru, badania lekarskie poborowych, przyznawanie ulg oraz stosownych odroczeń, zwolnień od służby wojskowej, kontrola rezerwistów i żołnierzy pospolitego ruszenia oraz zaliczanie rekrutów do właściwej kategorii wojskowej Siedlecki Gubernialny Urząd do Spraw Powinności Wojskowych powołany został w 1874 roku. Zakresem działania obejmował teren gubernii siedleckiej, który podzielony była na 3 rejony ("uczastki") Biała Podlaska, Łuków, Siedlce, a te na powiaty. W 1912r gubernia siedlecka została zlikwidowana, mimo to urząd funkcjonował nadal. Zachowały się protokóły posiedzeń odbywajacych się jeszcze w sierpniu 1913r.

Border dates:

1874-1916

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1874-1916.

Former name:

Foreign language name:

Sedleckoe Gubernskoe po Voinskoj Povinnosti Prisutstvie

Languages:

Availability:

Total archival units:

20

Total archival units developed :

20

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 20 j.a T.29