Szkoła Powiatowa w Siedlcach

Reference code
62/333/0
Border dates
1855-1864
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Sygn. 1 Kopie świadectw uczniów Szkoły Powiatowej 5-klasowej w Siedlcach 1855-1860 Sygn. 2-3 Wykazy uczniów szkół elementarnych i rzemieślniczo-niedzielnych z terenu obwodu siedleckiego, którzy otrzymali nagrody za wyniki w nauce 1863-1864

The history of the creator:

Ustawa z 31 sierpnia 1840r w regulowała zasady funkcjonowania szkolnictwa Okręgu Naukowego Warszawskiego. Szkoły dzieliły się na: 1. Elementarne czyli początkowe (2 klasowe), 2. Szkoły obwodowe (4 klasowe), 3. Gimnazja. W szkołach powiatowych istniały dwa kierunki: realny prowadzący do zawodu oraz filologiczny uprawniający do dalszej nauki w 7- klasowym gimnazjum filologicznym. Dostęp do gimnazjum zarezerwowano dla synów szlachty, urzędników, bogatego mieszczaństwa, dla niższych warstw pozostawiono szkoły elementarne oraz tzw. szkoły powiatowe realne. Ustawa z 1851r zunifikowała szkolnictwo w Królestwie ze szkolnictwem rosyjskim. 20 maja 1862 roku car zatwierdził „Ustawę o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim” przygotowaną przez Aleksandra Wielopolskiego. Nadzór na szkołami miała pełnić Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wybuch powstania styczniowego spowodował szybką likwidację autonomii szkolnej w Królestwie ustawami zatwierdzonymi przez cara w 1864r (ustawy jugenheimowskie). Siedlecka szkoła obwodowa przekształciła się w powiatową 5- klasową w roku 1843r. Pełne gimnazjum otwarto 19 września 1844r przenosząc do Siedlec Gimnazjum Gubernialne Podlaskie z Łukowa. W związku z likwidacją guberni podlaskiej w 1845r gimnazjum otrzymało program 6- klasowej szkoły realnej. Od 1858r podejmowano starania o rozszerzenie zakresu szkoły do stopnia gimnazjum filologicznego, co zostało uwieńczone sukcesem w 1862 roku. Od 1 stycznia 1867r wykłady rozpoczęto w języku rosyjskim. Siedleckie Męskie Gimnazjum uzyskało rangę gubernialnego, więc datę tę trzeba uznać za datę powstania zupełnie nowej rosyjskiej szkoły.

Border dates:

1855-1864

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1855-1864.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

3

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 3 j.a. T. 525 IZA

na części akt ślady nadpalenia