Żydowska Gmina Wyznaniowa w Siedlcach

Reference code
62/334/0
Border dates
1870-1942
Number of series
0
Number of scans
156

Content:

Sygnatura 1. Teczka dotycząca administracji synagogą w Siedlcach (załączony plan chóru żeńskiego z 1876) 1870-1932 Sygnatura 2. Wypisy z ksiąg rabinackich dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów 1941-1942.

The history of the creator:

Żydowska Gmina Wyznaniowa - jednostka samorządu ludności wyznania mojżeszowego powołana w 1821r w miejsce przedrobiorowych kahałów (ale zwyczajowo jeszcze długo tak nazywana mimo różnic prawnych i kompetencyjnych). Po I wojnie działająca w oparciu o Dekret Naczelnika Państwa z 7.02. 1919r rozciągający na teren kongresówki rozporządzenia okupacyjne z 1.11.1916r, Rozporządzenie Prezydenta RP z 14.10. 1927r o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze RP, w czasie II wojny w oparciu o zarządzenia władz okupacyjnych. Na ich czele stał dozór bożniczy, po I wojnie Zarząd złożony z rabina i obieralnych członków (w miastach powyżej 5000 członków tzw. gminach wielkich była to rada gminy i zarząd), w czasie II wojny Judenrat. Regulamin wyborów Minister Wyznań Religijnych wydał 24.10. 1930r. Kompetencje ulegały zmianom: głównie sprawy religijne (rejestracja aktów stanu cywilnego, wykreślanie z rejestru zmarłych ) i związane z nimi gospodarcze: zaopatrzenie w mięso koszerne, mace na Pesach, utrzymanie rabina i obiektów związanych z kultem (synagogi, cmentarze), mogły zajmować się dobroczynnością lub zarządem fundacji o takim charakterze, utrzymaniem szkół religijnych, w czasie wojny: wykonywanie zarządzeń władz okupacyjnych, dostarczanie robotników do robót poza gettem, wysyłkę do obozów, potem także pomoc w deportacji, do tego celu, jak i dla utrzymania porządku rada miała podległą sobie policję, administracja gett (ewidencja, zaopatrzenie, podatki, poczta, straż ogniowa), opieka społeczna. Synagoga w Siedlcach - w 1858r odbudowana po pożarze, planowo spalona przez Niemców 29 grudnia 1939r. Getto w Siedlcach zlikwidowane IX- XI 1942 przez eksterminację ludności głównie w Treblince.

Border dates:

1870-1942

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1870-1942.

Former name:

Dozór Bożniczy w Siedlcach

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 2 j.a. T. 496 IZA
Index of persons Nie

Przy opracowaniu zmieniono nazwę zespołu "Dozór Bożniczy w Siedlcach", gdyż zmiały się organy stojące na czele gminy w latach 1870-1942