Akta stanu cywilnego gminy Wirów powiat Łosice

Reference code
62/390/0
Border dates
1810-1825
Number of series
0
Number of scans
217

Content:

Księgi UMZ z lat 1810-1812 r. 2 j.a., sygn. 1-2, 1814-1815 r. 2 j.a. sygn. 4-5, 1817-1818 r. 2 j.a. sygn. 5-6, 1821 r. 1 j.a. sygn. 7, 1825 r. 1 j.a. sygn. 8. Alegata z 1812 r. 1 j.a. sygn. 9, 1814-1815 r. 2 j.a. sygn. 10-11, 1817-1818 r., sygn. 12-13, 1821 r. 1 j.a. sygn. 14, 1825 r. 1 j.a sygn. 15.

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna zgodna z załącznikiem do Zarządzenia nr 4 NDAP z 2.08.1999 w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz Praw KW T.I str.195). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy.

Border dates:

1810-1825

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1810-1825, 1810-1825.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

15

Total archival units developed :

15

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 15 j.a. T.10
Electronic archive inventory draft Tak 15 j.a
Book inventory approved Tak 15 j.a. T.10
Electronic archive inventory draft Tak 15 j.a

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825 nr 316863-316870.