Akta stanu cywilnego gminy Korytnica powiat Węgrów

Reference code
62/413/0
Border dates
1810-1825 [1854]
Number of series
0
Number of scans
1025

Content:

Księgi UMZ z lat 1810-1825, 17 j.a., sygn. 1-17, rejestr metryk z lat 1657-1810 sporządzony w 1854 r jako sygn. 18, Alegata z lat 1811-1812, 1814 (3 j.a)., sygn. 19-21, alegata 1816-1824, 9 j.a., sygn. 22-30, allegata do aktów małżeństw 1815 (do aktów 10-21, niekompletna) sygn. 31, Sumariusz aktów stanu cywilnego z parafii korytnickiej [alegata] 1925, sygn.32

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna, w aktach występują wpisy z miejscowości: Chmielew, Górki-Grubaki, Górki- Borze, Jaczew, Jugi, Kąty-Kupce, Komary, Korytnica, Kruszew, Lipniki, Pękule, Rabiany, Wielądki, Wola Korytnicka, Turna, Żelazów. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego. W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Bibliografia: A. Kowalewska, W. Więch-Tchórzewska- Informator o aktach stanu cywilnego w zasobie Archiwum Państwowego w Siedlcach Siedlce 2011 s. 20; Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego T.I str.195;

Border dates:

1810-1825 [1854]

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1810-1825.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

32

Total archival units developed :

31

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.45

Total current materials developed

0.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Nie 1 j.a. sygn.32
Book inventory approved Tak 31 j.a. T.9 IZA

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1810-1825 nr 319220-319236. W czasie skontrum w 1996 r. stwierdzono brak sygn. 24-28, odnalezione je w 2012 r.