Komisje wyborcze do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rad narodowych z powiatów Sokołów Podlaski i Węgrów z dnia 16 kwietnia 1961 i 1 czerwca 1969 roku

Reference code
62/756/0
Border dates
1961-1969
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

I. Wybory do Sejmu i rad narodowych z 1961 roku sygn. 1-4 Protokóły z wyborow w okręgach wyborczych utworzonych dla Miejskiej Rady Narodowej w Sokołowie Podlaskim, Obwieszczenie o wynikach wyborów z tej komisji, Protokóły głosowania w komisjach obwodowych, karty do głowania w okręgu nr 20 obwód 1,2,3, 4 do MRN i PRN, WRN II. Wybory do Sejmu i rad narodowych z 1969 roku sygn. 5-12 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sokołowie sygn. 5-7, Protokóły z wyborów gromadzkich rad powiatu sokołowskiego sygn. 8, Protokóły z wyborów radnych Wojewódzkiej Rady sygn. 9, Zgłoszenia list GRN Grębków- Ostrówek (powiat węgrowski) sygn. 10, Zgłoszenia list GRN Prostyń- Wyszków (powiatu węgrowski) sygn.11, Protokóły głosowania w komisjach obwodowych powiatu węgrowskiego sygn.12

The history of the creator:

Wybory do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych wszystkich stopni przeprowadzone w dniu 16 kwietnia 1961 r. opierały się o przepisy Ustawy z dnia 24 października 1956 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (tekst jednolity - Dziennik Ustaw, 1960, nr 58, poz. 325) oraz Ustawy z dnia 31 października 1957 r. - Ordynacja wyborcza do rad narodowych (tekst jednolity - Dziennik Ustaw, 1960, nr 58, poz. 326). Wybory do Sejmu i rad narodowych w dniu 1.06.1969 zarządziła Rada Państwa 14.03.1969r (Dz.U. Nr 7 poz.57) w oparciu o te same ordynacje. Dla przeprowadzenia wyborów powoływano okręgowe komsje wyborcze; dla przeprowadzenia głosowania komisje obwodowe. Zadania komisji okręgowych: nadzór nad przestrzeganiem ordynacji, rejestrowanie list, rozpoatrywanie skarg na komisje niższego szczebla, dostarczanie kart do głosowania komisjom obwodowym, ustalanie i ogłoszenie wyników głosowania, wydanie zaświadczeń wybranym, przesłanie materiałów z wyborów do odpowiedniego prezydium rady narodowej. Powiaty sokolowski i węgrowski w wyborach w 1961 i 1969r znajdowały się w okręgu nr 73 z siedzibą w Siedlcach. Wyniki zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym WRN w warszawie z 4.06.1969r (nr 6 poz.98)

Border dates:

1961-1969

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1961-1969.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

12

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 12 j.a. T. 112