Hipoteka w Mińsku Mazowieckim

Reference code
62/759/0
Border dates
1820-2001
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księgi ziemskie (układ alfabetyczny wg nazw miejscowości dóbr) [ 1808 ] 1820 – 1974 sygn. 1-907 , Tabele likwidacyjne 1864- 1895 sygn. 908-925, Akta parcelacyjne 1946 1947 sygn. 927 - 965 , Repertoria i skorowidze Dh 1946 – 1947 sygn. 966-970 , Księgi nieruchomości miejskich m. Mińska 1832 – 1946 sygn. 971 - 1575 , Księgi nieruchomości miejskich m. Kałuszyna 1826 - 1946 [1967] sygn. 1576 - 1896, Księgi repertoriów, akty stanu cywilnego, akty notarialne zatwierdzane przez Wydział Hipoteczny w Mińsku, rejestry pism, dzienniki korespondencyjne 1820 – 1946 sygn. 1897- 1965, Księgi nieruchomości wiejskich (układ alfabetyczny A-Ż) [1808 ] 1825 - 1947 [2001] sygn. 1966 - 5583, Księgi nieruchomości wiejskich c.d (litery A-Ż) 1897-1963 sygn. 5584-6241, Księgi nieruchmosci wiejskich (c.d. uzupełniania C- R) sygn. 6242-6312, nab. 2297/96.04.16 dla 33 j.a. nab. 2897/2001 - 388 j.a 15 mb (hipoteka miejscowości podwarszawskich- spis zdawczo-odbiorczy), nab. 4020/09 (107 ja. 0,75 mb) ks. Kol. Miłosna, Willa Wola Grzybowska, Krubki, Kałuszyn, Kolonia Wyględówka, ks. DH Krubki 718-845 (z lukami)

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna. Od momentu powstania, a więc od 1820 r. księgi hipoteczne z terenu obwodu stanisławowskiego, który później zmieniono na powiat Mińsk Mazowiecki przechowywane były w Kancelarii Hipotecznej Województwa Mazowieckiego przy Trybunale Cywilnym w Warszawie. Były to księgi wyłącznie dla większej własności ziemskiej, obejmowały teren dawnego obwodu stanisławowskiego, do którego należały powiat stanisławowski (z siedzibą w Mińsku Mazowieckim) i powiat siennicki.Od 1825 r. można było zakładać księgi hipoteczne dla dóbr położonych w mniejszych miastach (obwodowych i powiatowych) i dla dóbr wiejskich mniejszej wartości. Powstały hipoteki powiatowe istniejące przy sądach pokoju. Na omawianym terenie sądy pokoju istniały w Stanisławowie i w Siennicy i tam przechowywano księgi hipoteki powiatowej. Od 1868 księgi były prowadzone przez Wydział Hipoteczny powiatu nowomińskiego, a następnie Sąd Pokoju w Mińsku Mazowieckim 1918-1928, Sąd Grodzki w Mińsku Mazowieckim 1929-1950. Ze względu na zmiany administracyjne w skład hipoteki w Mińsku Maz. weszły także księgi zakładane w wydziałach hipotecznych w Węgrowie i w Warszawie. Księgi wieczyste tworzono na podstawie ustaw uchwalonych przez Sejm Królestwa Polskiego tj. Prawo o ustaleniu własności dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipotekach z dn. 14/26 IV 1818 roku oraz Prawo o przywilejach i hipotekach z dnia 1/13 VI 1825 r. Zachowały one moc obowiązującą aż do 1946 r. kiedy to na mocy dekretu z dnia 11 XI 1946 r. wprowadzono nowe przepisy o prawie rzeczowym i księgach wieczystych. Przepisy z 1818 roku wprowadziły obowiązek założenia i prowadzenia ksiąg wieczystych dla wielkiej własności ziemskiej oraz nieruchomości w miastach wojewódzkich, ustaliły podział księgi na trzy części tj. wykaz hipoteczny, księgę umów wieczystych i zbiór dokumentów oraz określiły urzędową treść wpisów i wygląd księgi. Na podstawie tych samych przepisów powołano komisje hipoteczne województw , których zadaniem było przeprowadzenie pierwiastkowej regulacji hipotek.. W początkowym okresie wpisów dokonywał rejent, w latach 1825 – 1876 pisarz kancelarii ziemiańskiej przy Trybunale Cywilnym, a następnie sekretarz Wydziału Hipotecznego Sądu Okręgowego. Ustawa z 1825 roku rozszerzyła możliwość urządzenia ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości tj. drobnoszlacheckich, włościańskich i mieszczańskich. Odbywało się to na wniosek osoby zainteresowanej, bez przymusu hipotecznego. Księgi dla tych nieruchomości prowadziły Wydziały Hipoteczne Sądów Pokoju ( od 1928 r. Sądów Grodzkich ). Od 1950 r. prowadzenie ksiąg powierzono powołanym przy Sądach Powiatowych Wydziałom Ksiąg Wieczystych. W 1965 r. ustawa przekazała ich prowadzenie Państwowym Biurom Notarialnym. Od 1991 r. prowadzenie ksiąg wieczystych wróciło do właściwości Wydziałów Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych. Zespół zawiera księgi wieczyste dóbr ziemskich, folwarków i wsi m.in. : Adamów, Adamówka, Anielin, Apolinów, Antoninek, Baltazarów, Barcząca, Bielany, Binkówka, Bojmie, Borki, Boża Wola, Bożylas, Brzeziny, Brzozowica, Brzozówka, Budy Łekawickie, Cegłów, Cezarów, Chełst, Choszcze, Chromin, Chrosno, Chrościce, Cieszynek, Cyganka, Czarna, Czarnocin, Czarnogłów, Czernik, Dembe ( Dębe ) Małe, Dębe Wielkie, Dąbrowa lasomska, Dębowce, Dłużew, Dobre, Dobrzyniec Mały, Dobrzyniec Wielki, Drozdówka, Drużdżówka, Dudzianka, Dzielnik, Ejsymontówka, Elżbietów, Florencja, Franciszkanów, Gadka, Generałowo, Głęboczyce, Gołębiówka, Gołe Łąki, Goździk, Gójść, Górki, Grabniak, Grabina, Grębiszew, Groszki, Grzebowilk, Guzew, Halinów, Huta Mińsk, Ignaców, Izabelin, Janowo, Jaworek, Jełowiec, Jędrzejniki, Jędrzejów, Józefów, Józinek, Julianów, Kałuszyn, Kamionka, Katarzyna, Kazimierzów, Kąty, Kiczki, Kielczykowizna, Kobylanka, Kołbiel, Komory, Kopiec, Kostromitynów, Krubki, Kruszwica, Krzywica, Kuflew, Lasomin, Latowicz, Liebertów (Libertów ), Lipiny, Ładzyń, Łaziska, Łękawica, Łukowiec, Marywil, Michalin, Maliszewo, Michałów, Międzylesie, Międzypole, Miłosna, Mińsk, Mistów, Mlęcin, Mrozy, Nagrabów, Natalin, Niedziałka, Niwinów, Nowa Pogorzel, Nowa Przytoka, Nowa Rynia, Nowodwór, Oleksianka, Olesin, Olszewice, Osiny, Ostrów Kania, Papiernia, Patok Łękawica, Pęchery, Piaseczno, Piotrowizna, Pogorzel, Poręby, Przytoka, Pustelnik, Radochówka, Radoszyna, Retków, Roguszyn, Równe, Ruda, Rudno, Rudzienko, Sadów, Siennica, Sinołęka, Siodło, Siwianka, Skrzeki, Stanisławów, Starogród, Stary Dwór, Stasin, Stawisko, Stefanówka, Stojadła, Suchocin, Sulejówek, Szymony, Świebodzice, Świętochy, Tadeuszów, Tymoteuszów, Ujazdów, Waliska, Wężyczyn, Wielgolas, Wieża, Wiśniew, Władysławów, Wojówka, Wola Cygowska, Wola Grzybowska, Wola Rączajska, Wola Żakowska, Wólka Czarnogłowska, Wólka Dłużewska, Wólka Kałuska, Wólka Konstancja, Wyręba, Zakole, Zamienie, Zimnawoda, Zglechów, Zygmuntów, Żaków, Żarnówka, Żelazowo, Żuków, Żurawka

Border dates:

1820-2001

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1820-2001.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

6840

Total archival units developed :

6312

Total archival units without records:

0

Total current materials

168.0

Total current materials developed

150.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Electronic archive inventory draft Tak 6828 j.a
Graphical indexy Nie
Book inventory approved Tak 6312 j.a. T.119
Index of persons Nie
Delivery and acceptance list Tak 528 j.a. ( nab. 2897/2001 dla 388j, 2297/96.04.16 dla 33 j.a., 4020/09

część akt do konserwacji