Zbiór akt komorników [sądów spoza terenu Siedleckiego]

Reference code
62/1283/0
Border dates
1918-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta egzekucji należności dłużnych, podziałów spadków, spisy inwentarza, wprowadzenia w posiadanie nieruchomości. Zawiera akta 77 komorników działających przy różnych sądach spoza okręgu Siedleckiego Sądu Okręgowego m. in. Sądów Okręgowych : w Białej Podlaskiej, w Lublinie, w Zamościu, w Łucku, w Nowogródku, Pińsku , Równem, w Wilnie, w Łomży, Piotrkowie, Sosnowcu, Warszawie . Sa to akta postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez tych komorników na zlecenie siedleckich sądów: Okręgowego, Pokoju, Grodzkiego, i przesłane do nich po zakończeniu postępowania.

The history of the creator:

Border dates:

1918-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1918-1939, 1918-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

313

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak 313 j.a.
Working list Tak 313 j.a.

karta z 2004-02-17 utraciła ważność