Zbiór planów miasta Siedlce

Reference code
62/1286/0
Border dates
1933-1976
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Plany E. Weycherta - 1948 – 1966, 132 j.a, sygn. 2-50, 183-249, 317-332 , Plany wykonane na podstawie pomiarów Weycherta-1949–1976, 321 j.a., sygn. 1-70, 250-316, 333-529, 537-574, Mapy przedmiotowe - 1933 – 1973, 131 j.a., sygn. 1, 71-182, 530-536, 575-584, nab. 4688/2013 - plan miasta Siedlce, niedatowany z wyrysowanym herbem Pogoń i 2 postaciami rycerzy

The history of the creator:

„Zbiór planów miasta Siedlce”- nazwa zespołu umowna (nazwa przed opracowaniem: " Plany miasta Siedlce"), daty skrajne - 1933-1976 ustalone na podstawie zachowanych planów i map, zakres terytorialny - miasto Siedlce - w latach 1918-1939 miasto powiatowe w woj.. lubelskim, 1939-1944- siedziba Kreisamtu dystrykt warszawski w Generalnym Gubernatorstwie, 1944-1948 miasto wydzielone w woj.. lubelskim, 1949-1975 - miasto powiatowe w woj.. warszawskim, od 1975r - siedzba województwa siedleckiego, od 1999 roku woj.. mazowieckie. Użytkownikami map były: Miejska Składnica Akt i Dokumentów Geodezyjnych w Siedlcach, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach. Składnica map i planów. Zbiór liczący 584 jednostek inwenatarzowych (584 arkusze oraz dodatkowo 25 dubletów) tworzą plany oraz mapy sporządzone głównie po 1948 roku. Są to głównie plany sporządzone przez warszawskiego inżyniera geodezji, mierniczego przysięgłego Edwarda Weycherta. Poza tym zespół składa się z map i planów wykonanych w latach 50’ i 60’ na podstawie wcześniejszych pomiarów, jak również z map tzw. „przedmiotowych” dotyczące najczęściej wznowienia granic czy rozgraniczenia. Plany miasta ogólnie zaliczamy do grupy map wielkoskalowych (tzw. mapy szczegółowe), sporządzone są w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 lub 1:5000. Plany miasta Siedlce w większości sporządzone zostały w skali 1:1000, są to głównie mapy sytuacyjne i sytuacyjno – wysokościowe. Plany miasta Siedlec, podobnie jak większość map tego typu, wykonane zostały w podziale na sekcje, ich liczba początkowo wynosiła 122 (przy skali 1:1000), jednak wraz z rozwojem miasta zwiększano również ilość sekcji. Zbiór zasięgiem chronologicznym obejmuje mapy i plany z lat 1933 – 1976. Najstarsza mapa pochodzi z 1933 roku i przedstawia plan osady „Klińsk” przy ul. Garwolińskiej, zachowało się też kilka map z 1940 roku – niestety są to odrysy map sporządzonych w dwudziestoleciu międzywojennym. Najmłodsza grupa akt składa się na mapy wykonane w latach 60’ wraz z aktualizacjami dokonanymi pod koniec lat 70’. Mapy odnoszą się wyłącznie do terenu miasta Siedlce. Wszystkie mapy i plany dotyczące miasta Siedlce przechowywane były w Składnicy Map i Planów (późniejsza nazwa – Miejska Składnica Akt i Dokumentów Geodezyjnych). By usprawnić korzystanie z zespołu, sporządzono indeksy: geograficzny, przedmiotowy, wykonawców i poprzednich użytkowników. „Plany miasta Siedlce” zawierają cenne informacje dotyczące zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Są to przede wszystkim mapy sytuacyjne i sytuacyjno – wysokościowe. Plany szczegółowo obrazują kierunki rozwoju Siedlec, w większości zostały wykonane w skali 1:1000, dlatego też zaznaczono na nich wszelkiego rodzaju zabudowę jak również przebieg ulic, rozmieszczenie cieków wodnych czy zadrzewienia. Niewątpliwie plany możemy uznać za cenne źródło w badaniu przemian urbanistycznych na terenie Siedlec. Plany wykonane zostały na blasze aluminiowej, papierze, papierze podklejanym tkaniną, astralonie, kartonie, oraz na kalce białkowej.

Border dates:

1933-1976

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1933-1976, 1933-1976.

Former name:

Plany miasta Siedlce

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

585

Total archival units developed :

584

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak 584 j.a. + 25 dubletów T. 688 IZA
Working list Nie 1 ja. nab. 4688/13
Graphical indexy Nie
Index of persons Nie
Index of subject Nie
Book inventory approved Tak 584 j.a. + 25 dubletów T. 688 IZA
Working list Nie 1 ja. nab. 4688/13

zespół składa się z luźnych planów