Wojewódzki Urząd Rozjemczy do spraw majątkowych posiadaczy gospodarstw wiejskich w Lublinie [sprawy dotyczące Siedleckiego]

Reference code
62/1288/0
Border dates
1934-1939
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

akta spraw rozjemczych sygn. robocze 1-71

The history of the creator:

Wojewódzkie urzędy rozjemcze utworzone zostały na podstawie Ustawy z dn 28 marca 1933r (Dz.U. 1933 nr 29 poz.253, zmiany i tekst jednolity Dz.U 1934 nr 109 poz.974, 1936 nr 5 poz.60). Zadaniem tych urzędów było regulowanie spraw wierzytelności tj. rozkładanie zobowiązań na raty, obniżanie nadmiernych procentów oraz zmniejszanie czynszów dzieżawnych obciążających gospodarstwa wiejskie. Wojewódzkie urzędy rozjemcze zajmowały się oddłużaniem gospodarstw wiejskich o obszarze ponad 100 ha, natomiast powiatowe działalnością swą obejmowały gospodarstwa wiejskie do 100 ha. Bezpośredni nadzór nad urzędami rozjemczymi sprawowały wojewódzkie biura ds. finansowo- rolnych. Część urzędów rozwiązano jeszcze przed 1939r. Działalaność wojewódzkich i powiatowych urzędów rozjemczych została zakończona na podstawie rozporządenia z dn 17 lutego 1942 r o zniesieniu urzędów rozjemczych.

Border dates:

1934-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1934-1939, 1934-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

71

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory draft Tak 71 j.a.
Electronic archive inventory draft Tak 71 j.a.
Card inventory draft Tak 71 j.a.
Electronic archive inventory draft Tak 71 j.a.

AP Lublin posiada zespół 35/441/0 Wojewódzki Urząd Rozjemczy ds. majątkowych posiadaczy większych gospodarstw wiejskich w Lublinie