Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łukowie

Reference code
62/1289/0
Border dates
1945-1951 [1957]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Zespół zawiera dokumentację przekazywania nieruchmości zarządom miast i gmin oraz wykazy nieruchomości opuszczonych w miast: Kock, Łuków, Stoczek Łukowski1945-1949 sygn. 1-5, gmin: Trzebieszów, Tuchowicz, Wojcieszków, Białobrzegi, Celiny, Ulan, Gułów, Gołąbki, Łysobyki, Mysłów, Prawda, Radoryż, Serokomla, Stanin, 1945-1949,sygn. 6-22, 40- 43, Zaświadczenia PMRN w Stoczku Łukowskim o nieruchomościach opuszczonych 1957 sygn. 23-39, korespondencja tajna 1949-1951 sygn. 44-47

The history of the creator:

Inspektorat Powiatowy Tymczasowego Zarządu Państwowego w Łukowie 1945-1946, Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łukowie 1946-1948, Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Siedlcach (z zasięgiem obejmującym m.in.. powiat łukowski) 1949, Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie (z zasięgiem obejmujacym m.in..powiat łukowski) 1950-1951. Siedziba: Łuków ul. Zdanowskiego 20, Kierownik Biura Obwodowego w Łukowie - Stefan Matusiak. Biuro Obwodowe Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Łukowie zostało utworzone w 1946 roku na podstawie Dekretu z 8.03.1946r o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. 1946 nr 13 poz. 87). Podlegało Okręgowemu Urzędowi Likwidacyjnemu w Lublinie mającemu siedzibę przy ul. Królewskiej 15, którego zakres działania odpowiadał terenowi województwa lubelskiego. Biuro przejęło kompetencje Inspektoratu Powiatowego Tymczasowego Zarządu Państwowego w Łukowie, podległego Wojewódzkiemu Oddziałowi TZP w Lublinie utworzonemu na podstawie Dekretu z 2.03.1945 roku o majątkach opuszczonych i porzuconych (Dz. U. 1945 nr 17 poz. 97). W 1945 roku zarządem majątków zajmował się Główny Urząd Tymczasowego Zarządu Państwowego w Łodzi przez podległe mu oddziały wojewódzkie. Zakres działania urzędów likwidacyjnych: zabezpieczenie majątków opuszczonych do czasu objęcia przez władze, kontrola i sporządzenie inwentarza majątku, oddanie w najem lub dzierżawę, sprzedaż w przypadku gdy zachodzi niebezpieczeństwo zniszczenia lub koszty administracji są nieopłacalne. Urzędy podlegały Prezesowi Rady Ministrów. Strukturę organizacyjną urzędów likwidacyjnych określiło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7.11.1946r (Dz. U. 1946 nr 64 poz. 360). Na podstawie Ustawy z 18.11.1948r o zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych (Dz. U. 1948 nr 57 poz. 454) utworzono rejonowe urzędy likwidacyjne jako władze I instancji, urzędy okręgowe były władzą II instancji. Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Ziem Odzyskanych z 23.12. 1948r o zakresie działania i organizacji urzędów likwidacyjnych (Dz. U. 1948 nr 62 poz. 485) określiły ściślej organizację i sposób funkcjonowania urzędów likwidacyjnych, które podporządkowano Ministrowi Skarbu. W rejonowych urzędach jako władzach I instancji miały funkcjonować 3 działy: ogólny, likwidacyjny, egzekucyjny. Zarządzeniem Ministra Skarbu z 23.12.1948 roku o granicach okręgów i siedzibach okręgowych i rejonowych urzędów likwidacyjnych (MP 1948 nr 86 poz.962) od dnia 1.01. 1949 roku powiat łukowski podporządkowano Rejonowemu Urzędowi Likwidacyjnemu w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach obejmującemu powiaty bialski, łukowski, radzyński, siedlecki i jako II instancji Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie. W tym okresie nie występują akta stemplowane pieczęcią Biura Urzędu Likwidacyjnego w Łukowie. Korespondencja jest kierowana do RUL w Siedlcach, co może świadczyć o likwidacji Biura w Łukowie. W związku z przejściem powiatu siedleckiego do województwa warszawskiego, od 1.01. 1950 r. powiat łukowski znalazł się w zakresie działania Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego w Lublinie (obok powiatów bialskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, puławskiego, radzyńskiego) (MP seria A 1950 nr 2 poz. 18). Na podstawie Uchwały nr 223 RM z 17.03.1951 r. w sprawie terminu zniesienia okręgowych i rejonowych urzędów likwidacyjnych (MP 1951 nr 28 poz.358) zakres działania urzędów likwidacyjnych włączono we właściwości wydziałów finansowych rad narodowych odpowiednich szczebli.

Border dates:

1945-1951 [1957]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1951, 1945-1951, 1951-1957, 1951-1957.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

47

Total archival units developed :

47

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 47 j.a T.171
Book inventory approved Tak 47 j.a T.171

Akta zespołu przechowuje też AP Lublin zespół nr 35/903/4, część akt do konserwacji