Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu siedleckiego

Reference code
62/1290/0
Border dates
1940-1944
Number of series
0
Number of scans
96

Content:

Afisze ułożono w układzie chronologicznym Zachowane ogłoszenia dotyczą następujących problemów: -ograniczeń handlu i regulacji cen detalicznych na produkty spożywcze. -kar nakładanych na społeczeństwo za pomoc udzielaną jeńcom wojennym i Żydom -przynależności do tajnych organizacji oraz organizowania ruchu oporu -eksterminacji ludności żydowskiej i polskiej -deportacji na przymusowe roboty do Rzeszy -zajęcia mienia, kontyngentów i podatków

The history of the creator:

Po wprowadzeniu okupacyjnego podziału administracyjnego, region siedlecki, stanowiący do 1939 r. północną część województwa lubelskiego, wszedł w skład dystryktu warszawskiego w Generalnym Gubernatorstwie. Powiat siedlecki jako jeden z dziesięciu powiatów tego dystryktu objął w swych granicach również teren byłego powiatu konstantynowskiego. Władzę administracyjną w powiecie sprawowali starostowie. Stanowiska te obsadzane były przez Niemców. Starosta posiadał pełnię władzy nad powierzonym mu terenem. Do kompetencji starosty należały: sprawy ruchu ludności, sanitarne, budowlane, wyżywienia ludności i rozdziału wyznaczonych kontyngentów, egzekwowanie obowiązku pracy przymusowej oraz bezpieczeństwo ogólne na terenie powiatu. Starostowie mieli do swojej dyspozycji policję niemiecką, policję granatową i pomocniczą. Jednym z przejawów władzy starosty było prawo wydawania zarządzeń, które były narzędziem kontroli nad podbitym terenem. Zarządzenia podawano do wiadomości publicznej w formie afiszów i plakatów, przesyłano do burmistrzów i wójtów gmin którzy mieli obowiązek rozplakatowania ich na swoim terenie. Poza ogłoszeniami starostów w zbiorze występują pojedyńcze ogłoszenia szefa dystryktu warszawskiego dotyczące powiatu siedleckiego.

Border dates:

1940-1944

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1940-1944.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

32

Total archival units developed :

29

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
inventory published Tak 29 j.a. T.451
Electronic archive inventory draft Tak 32

2 ogłoszenia występują w zb.IPN w Warszawie zesp. Zbór afiszów i plakatów