Zbiór fotografii "Siedlce - obraz miasta"

Reference code
62/1348/0
Border dates
1996-1997
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

The history of the creator:

Zbiór stanowi 60 fotografii barwnych format 400x 500 i 330x500 prezentowanych na wystawie "Siedlce 1996-1997 obraz miasta- dokument" w dniach 28.11. - 04.11. 1997 w Sali Białej MOK Siedlce przekazane przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Fotografie wykonali m.in.. Piotr Fiałkowski, Arkadiusz Ścichocki, Andrzej Ruciński, Zenon Wasak.

Border dates:

1996-1997

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1996-1997, 1996-1997.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

60

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 60 j.a ( nab. 2423/97)
Electronic archive inventory draft Tak 59 j.a
Delivery and acceptance list Tak 60 j.a ( nab. 2423/97)
Electronic archive inventory draft Tak 59 j.a

zbiór składa się z luźnych fotografii