Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa siedleckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku

Reference code
62/1353/0
Border dates
1985-1985
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Grębków sygn. 1, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Jakubów sygn. 2, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Kłoczew sygn. 3, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Kotuń sygn. 4-6, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Krzywda sygn. 7, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Stanisławów sygn. 8, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wierzbno sygn. 9, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Wiśniew sygn. 10-11, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Zbuczyn sygn. 12-15, Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu gminy Adamów sygn. 16 (nab. 3678/07 - 1 j.a.), 4074/10 - 1 ja..z UG Siennica

The history of the creator:

Nazwa zespołu umowna.. Zarządzone na dzień 13 października 1985r uchwałą Rady Państwa z dnia 10 czerwca 1985 (Dz. U 1985 nr 27 poz. 113) wybory do Sejmu były przeprowadzane wg 4-przymiotnikowej Ordynacji wyborczej do Sejmu PRL z dnia 29 maja 1985r (DzU 1985 nr 26 poz. 112) oraz aktów wykonawczych ( m.in..MP 1985 nr 14 poz. 107-111, MP 1985 nr 16 poz.124 in.) Sejm liczył 460 posłów, z czego do 15% posłów wybierano z listy krajowej, pozostałych w okręgach. Okręgiem wyborczym ordynacja nazywała obszar województwa lub jego część. Obwody do głosowania tworzono w zasadzie dla obszarów zamieszkiwanych przez 1000-3000 osób (lub mniej). Dla przeprowadzenia wyborów powoływano komisje wyborcze: państwową, okręgowe, obwodowe. Komisje obwodowe wykładały spisy wyborców do publicznego wglądu, przeprowadzały głosowanie i ustalały jego wynik, czuwały nad przestrzeganiem prawa w dniu wyborów, przesyłały protokóły głosowania do właściwej komisji wyborczej, przesyłały karty i inne materiały z głosowania do odpowiedniego organu administracji terenowej. Komisje okręgowe nadzorowały na swoim terenie przestrzeganie ordynacji, rejestrowały okręgową listę wyborczą, ogłaszały dane o kandydatach na posłów wybieranych z listy okręgowej, zarządzały druk kart do głosowania na posłów z listy okręgowej i dostarczenie kart komisjom obwodowym, rozpatrywały ewentualne skargi na działalność komisji obwodowych, ustalały wyniki głosowania w okręgach oraz głosowania na listę krajową w okręgu i przesłanie ich do Komisji Państwowej, przesyłały dokumenty z wyborów do PKW (protokóły głosowania w okręgach-1 egz.) oraz do Kancelarii Rady Państwa. Dla wyłonienia kandydatów na posłów tworzono Ogólnopolski Konwent Wyborczy i wojewódzkie konwenty wyborcze spośród osób wysuniętych przez władze naczelne lub wojewódzkie sygnatariuszy Deklaracji PRON- partii politycznych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i organizacji: Stowarzyszenia „PAX”, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, Polskiego Związku Katolicko- Społecznego oraz innych organizacji typu związki zawodowe, ZBOWiD, Liga Kobiet, socjalistyczne związki młodzieży, rady PRON, rady narodowe. – 3/5 składu konwentu, w 2/5 z delegatów przedstawicieli władz odpowiedniego szczebla (naczelnych i wojewódzkich) związków zawodowych, socjalistycznych związków młodzieży, organizacji rolniczych. Województwo siedleckie tworzyło okręg nr 58. Na liście krajowej umieszczono 50 nazwisk, z listy okręgowej wybierano 7 posłów. Posłami wybrani zostali: Porycka Helena, Baran Czesław, Kubik Zbigniew, Światek Adam Andrzej, Mieloch Jan, Kuc Bożena, Paczkowski Zbigniew Władysław. System wyborczy dawał rządzącej partii Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pełną kontrolę nad procesem wyborczym zagwarantowaną sformułowaniami zawartymi w konstytucji od 10 lutego 1976r. Komisje Wyborcze powołane do przeprowadzenia w 1985r wyborów do Sejmu PRL zostały rozwiązane z dniem 13 kwietnia 1989r Uchwałą Rady Państwa z 4 kwietnia 1989r (MP 1989 nr 11 poz. 85 )

Border dates:

1985-1985

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1985-1985.

Former name:

Komisje wyborcze z wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 13 październiaka 1985 roku z województwa siedleckiego

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

17

Total archival units developed :

16

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a. Nab. 4074/10
Book inventory approved Tak 16 j.a. T. 558 IZA

Akt nie brakowano, nie mikrofilmowano.Inwentarz elektroniczny baza IZA