Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

Reference code
62/1830/0
Border dates
[1971] 1975-1998 [2001]
Number of series
7
Number of scans
0

Content:

nab. 4147/10 - 8492 j.a. 20 mb, akta komornicze dot. należności Skarbu Państwa z lat 1975-1998, nab. 4373/2011 - spis nr 1 178 j.a. 1,25 mb- akta administracyjne z lat [1969] 1975-1985, nab.4498/2012 akta administracyjne 18 j.a. 0,20 mb, nab. 4663/2013 - akta administracyjne 1987 -,15 ja. 0,10 mb., akt komornika I Rewiru Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim z lat 1992-1997, sygn.8683-8692

The history of the creator:

Border dates:

[1971] 1975-1998 [2001]

Classification:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

The name of the creator:

Dates:

1971-1971, 1975-1998, 2001-2001.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

polski

Availability:

Available in full

Total archival units:

8692

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

21.48

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 8692 j..a nab. 4147/10, 4373/11, 4498/2012, 4663/13, przes.141, nab. 5736/19
Electronic archive inventory draft Tak 8692 j.a.