Państwowa Komisja Weryfikacyjna dla Legalizacji Wyników Tajnego Nauczania w Łukowie

Reference code
62/1838/0
Border dates
1944-1945
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

nab. 4192/10 - 1 j.a. 0,01 mb Zestawienie ocen rocznych. Protokóły i zaświadczenia komisji. Świadectwa ukończenia gimnazjum. (1 j.a.)

The history of the creator:

Border dates:

1944-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1945, 1944-1945.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

1

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a. Nab.4192/10
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a. Nab.4192/10