Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Siedlcach

Reference code
62/1840/0
Border dates
1983-1989
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

nab. 4207/10 - 121 j.a. 2,50 mb akta luźne zawierające głównie dokumentację z konkursów przeprowadzanych przez stowarzyszenie, książka korespondencji, teczki z korespondencją , Statut, Sprawozdania z działalności, Dokumentacja finansowo-księgowa RSTK woj. siedleckiego, negatywy klisz zdjęciowych, zdjęcia na konkursy

The history of the creator:

Border dates:

1983-1989

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1983-1989, 1983-1989.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

121

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Protocol of delivery and acceptance Tak 121 j.a. Nab. 4207/10
Protocol of delivery and acceptance Tak 121 j.a. Nab. 4207/10

akta luźne, zdjęcia, materiały ulotne, druki do porządkowania