Zbiór Adama Krzeskiego, siedleckiego kolekcjonera

Reference code
62/1876/0
Border dates
1982-2010
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

nab. 4580/2012 - 86 segregatorów i teczek z ulotkami, kalendarzami życia społeczno-gospodarczego, kulturalnego Siedlec i okolic, wycinki prasowe z lat 1982-2010, 7 rulonów afiszów wielkoformatowych, 3330 nieopisanych zdjęć, pojedyncze negatywy dot. Siedleckiego

The history of the creator:

Border dates:

1982-2010

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1982-2010, 1982-2010.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3423

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Protocol of delivery and acceptance Tak 3423 j.a. Nab. 4580 i 4581/12
Protocol of delivery and acceptance Tak 3423 j.a. Nab. 4580 i 4581/12

ulotki, afisze, kalendarze, fotografie