Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Seroczynie powiat Siedlce

Reference code
62/219/0
Border dates
1841-1901, 1913
Number of series
2
Number of scans
1622

Content:

Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1841, 1845-1852, 1854, 1855,1858,1859 sygn. 1-13, Alegaty do aktów małżeństw 1834,1838,1844-1848, 1850-1853,1855-1858,1860 sygn. 14-29,Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1843,1844,1853,1856,1857,1860-1865 sygn. 30-39, Alegaty do aktów małżeństw 1843,1859,1861,1862,1864 sygn. 40-45 Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1867-1877,1879 sygn. 46-57, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty)1880-1881,1883-1888, 1890-1894, 1896 sygn. 58-70, 71, Akta urodzeń i zgonów 1883-1885,1887,1888, sygn. 72-81, Alegaty do aktów małżeństw 1883-1885, 1887, 1888, 1891-1894, 1899, 1881 (wklejona), 1896 (wklejona) sygn. 72-81, alegata nie inwentaryzowana 1901 dopływ: 3233/04 UMZ 1900, nab. 5039/2015 ksiega UMZ 1913

The history of the creator:

Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Fryderyka Augusta z 23. 02.1809r regulował sposób prowadzenia akta stanu cywilnego (Dz. PKW nr 9/10 art. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. Dla Żydów obowiązywały dodatkowe postanowienia Rady Administracyjnej z 7.09.1830r wg którego rabini powinni wpisywać po odbyciu obrządku religijnego, informacje do akt stanu cywilnego. Żydzi często nie wywiązywali się z obowiązku sporządzenia akt w ciągu 8 dni od narodzin dziecka. Akt małżeństwa osób wyznania niechrześcijańskiego spisywano w urzędzie tuż po ceremonii zaślubin, w obecności zaślubionych, rabina, 2 świadków. Kontrole powierzono urzędnikom cywilnym. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym. Wobec osób wyznania mojżeszowego wydano wiele dodatkowych przepisów np.. O zapowiedziach (KRS i OPZ 29.12.1825, 26.03.1827, 14.07.1827), o zaprowadzeniu okręgów dozorów bożniczych (RA- 7.09.1830 Dz. P T. XIII s.147), o prowadzeniu ksiąg wyznań niechrześcijańskich (KU -24.10.1869, 15.01. 1871). Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego. Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez urzędnika sprawowały władze sądowe (do 1901r). W powiecie siedleckim znajdowały się 4 Żydowskie Okręgi Bożnicze: w Mokobodach (928 Ż), Mordach (2077), Seroczynie (491), Siedlcach (10389). Od 1874 roku akta Okręgu Seroczyńskiego sporządzano w Wodyniach. (Dane na podst. Pamiatnoj Kniżki Sedleckoj Gubernii 1895)

Border dates:

1841-1901, 1913

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1841-1896, 1841-1896, 1899-1901, 1899-1901, 1900-1900, 1900-1900, 1913-1913, 1913-1913.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

83

Total archival units developed :

81

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 82 j.a. T. 6
Electronic archive inventory draft Tak 83 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a ( nab. 3233/04)
Book inventory approved Tak 82 j.a. T. 6
Electronic archive inventory draft Tak 83 j.a.
Delivery and acceptance list Tak 1 j.a ( nab. 3233/04)

Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1841, 1845-1852, 1854-1855, 1858-59, nr mikr. 318317-318329