Akta notariusza Adama Plebanka w Częstochowie

Reference code
8/447/0
Border dates
1917-1919
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Akta notariusza Adama Plebanka w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1917 - 1919, sygn. 1 - 6; Skorowidz do akt notarialnych z lat 1917 - 1919, sygn. 7. Repertoria, księga opłat

The history of the creator:

Adam Plebanek był notariuszem przy Wydziale Hipoteczny Sądu Okręgowego w Częstochowie, kancelaria znajdowała się w Częstochowie przy Nowym Rynku nr 3. Działał w oparciu o Ustawę notarialną z 14.04.1866 roku obowiązującą od 1876 roku. Urzędy notariuszy miały być stworzone w miastach stołecznych, gubernialnych i powiatowych, a w razie potrzeby także poza nimi. W miejscowościach, w których urząd notariusza nie był przewidziany, lub nie został obsadzony, obowiązki pełnić mieli sędziowie pokoju oraz sądy gminne. Notariusze mieli obwarowane prawa do zawierania kontraktów majątkowych małżeńskich, testamentów, zaświadczania aktów dotyczących przejścia lub ograniczenia własności nieruchomości, stanu cywilnego. Notariuszom nadano status urzędników państwowych. Wchodzili w skład sądów okręgowych miejsca swego urzędowania, wykonując swe obowiązki pod ich kontrolą. Przepisy te obowiązywały aż do reformy systemu sądownictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie przepisów tymczasowych o notariacie z dnia 3 lipca 1918 roku, który w miejsce dwóch dotychczas funkcjonujących nazw: rejent i notariusz wprowadził na całym obszarze Królestwa Polskiego jedną nazwę: notariusz. Formalne zastępstwo notariusza ustawa rosyjska z 1866 roku przewidywała tylko na wypadek urlopu oraz ciężkiej lub długotrwałej choroby notariusza. W czasie nieobecności Adama Plebanka zastępował go Zygmunt Hankiewicz.

Border dates:

1917-1919

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Kancelaria notariusza Adama Plebanka w Częstochowie

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

12

Total archival units developed :

12

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 12 j.a. Inwentarz nr 286

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła Agata Wolniakowska (2004). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA. Dopływy zinwentaryzowano i dopisano do inwentarza w 2016 roku