Akta notariusza Wacława Różyckiego w Kłobucku

Reference code
8/450/0
Border dates
1913-1914
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Akta notariusza Wacława Różyckiego w Kłobucku, w tym: Akta notarialne z lat 1913 - 1914, sygn. 1 - 2; Skorowidz do akt notarialnych z lat 1913 - 1914, sygn. 3 Repertorium z 1913 roku, sygn.4 księga opłat z 1913 roku, sygn.5

The history of the creator:

Notariusz Wacław Różycki s. Jana był notariuszem w osadzie Kłobuck przy Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Częstochowie Guberni Piotrkowskiej. Prowadził kancelarię notarialną w Kłobucku w latach 1913-1914. Siedziba kancelarii mieściła się w Kłobucku przy ul. Staromiejskiej nr 28. Kłobuck w tym okresie należał do powiatu częstochowskiego. Kancelaria działała w oparciu o Ustawę notarialną z 14.04.1866r. obowiązującą od 1876r. Zgodnie z „Rozkładem liczby notariuszów urzędujących przy sądach okręgowych i sędziach pokoju w guberniach należących do Okręgowej Izby Sądowej Warszawskiej” przy Sądzie Pokoju w Częstochowie było 2 notariuszy.

Border dates:

1913-1914

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Kancelaria notariusza Wacława Różyckiego w Częstochowie

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

5

Total archival units developed :

5

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 5 j.a. Inwentarz nr 288

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła Dorota Czech (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA. Dopływy zinwentaryzowano i dopisano do inwentarza w 2016 roku.