Akta notariusza Włodzimierza Skalskiego w Częstochowie

Reference code
8/451/0
Border dates
1934-1951[1952]
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

Akta notarialne z lat 1934 - 1951, sygn. 1 - 25; Repertoria do akt notarialnych z lat 1934 - 1952, sygn. 39, 48, 51 - 52, 55, 57 - 64. Posteriora stanowią wpisy Państwowego Biura Notarialnego w Częstochowie, nr rep. not. 1 - 134 od 1 do 17 stycznia 1952 roku; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1934 - 1951, sygn. 26 - 37; Protesty weksli z lat 1935 - 1944, sygn. 44., 46, 49, 53 - 54, 56; Księga depozytów z lat 1934, 1942 - 1944, 1949, sygn. 38; Księgi opłat notarialnych z lat 1934 - 1941, sygn. 40 - 43, 45, 47, 50.

The history of the creator:

Kancelaria notariusza Włodzimierza Skalskiego funkcjonowała w Częstochowie od dnia 2 stycznia 1934 roku do 31 grudnia 1951 roku. Podstawą prawną działania kancelarii było Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 1933 roku Prawo o notariacie (Dz.U. RP nr 84, poz. 609). Zakończenie działalności prywatnych kancelarii notarialnych, w tym również kancelarii Jerzego Harasimowicza w Częstochowie, nastąpiło po wejściu w życie ustawy z dnia 25 maja 1951 roku Prawo o notariacie (Dz.U. nr 36, poz. 276) i powołaniu państwowych biur notarialnych.

Border dates:

1934-1951[1952]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Kancelaria notariusza Włodzimierza Skalskiego w Częstochowie

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

64

Total archival units developed :

64

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak Inwentarz nr 343

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła E. Surma-Jończyk (2007).Inwentarz wpisany do bazy danych IZA