Akta notariusza Edwarda Kirsta w Kłobucku

Reference code
8/536/0
Border dates
1913
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Akta notariusza Edwarda Kirsta w Kłobucku, w tym: akta notarialne, rejestr i skorowidz

The history of the creator:

Notariusz Edward Kirst s. Edwarda był notariuszem przy w osadzie Kłobuck Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Częstochowie Guberni Piotrkowskiej. Prowadził kancelarię notarialną w Kłobucku przez bardzo krótki okres od stycznia do maja 1913r., w domu pod numerem 28. Kłobuck w tym okresie należał do powiatu częstochowskiego. Działalność kancelarii opierała się na Ustawie notarialnej z 14.04.1866r. obowiązującej od 1876r. Zgodnie z „Rozkładem liczby notariuszów urzędujących przy sądach okręgowych i sędziach pokoju w guberniach należących do Okręgowej Izby Sądowej Warszawskiej” przy Sądzie Pokoju w Częstochowie było 2 notariuszy.

Border dates:

1913

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1913-1913.

Former name:

Kancelaria notariusza Edwarda Kirsta w Kłobucku

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

3

Total archival units developed :

1

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.
Book inventory approved Tak 1 j.a. Inwentarz nr 289

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła Dorota Czech (2005). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.