Sąd Pokoju w Mstowie

Reference code
8/813/0
Border dates
[1915 - 1917] 1918-1921
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

- repertoria procesów cywilnych i spraw działowych - repertoria sparw opiekuńczych - skorowidze

The history of the creator:

W latach 1916-1917 dokonano reorganizacji sądownictwa zastępując dotychczasowe sądy gminne sądami pokoju. Dnia 19 sierpnia 1917 roku wprowadzono "Przepisy tymczasowe o urządzeniu Sądownictwa w Królestwie Polskim" (dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu, nr 1, poz.1). Utworzono wówczas wspólne sądy pokoju dla terene miast i wsi - przestały zatem funkcjonować dawne sądu pokoju i sądy gminne odrębne dla miast i gmin wiejskich) oraz sądy okręgowe w dawnych siedzibach gubernialnych. Sąd Pokoju rozpoznawał niektóre sprawy karne i cywilne zazwyczaj drobne, o niewielkiej szkodliwości społecznej. Wyrokował w składzie 3 osobowym - sędzia i dwóch ławników. Odwołania od orzeczeń sądów pokoju rozpoznawały sądy okręgowe. Z dniem 1 stycznia 1929 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 6 lutego 1928 roku "Prawo o ustroju sądów powszechnych" (Dz.U. RP 1928, nr 12, poz. 93), które dla rozpatrywania spraw cywilnych i karnych powoływało sądy powszechna złożone z sądów grodzkich, sądów okręgowych, sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego. Tym samym sądy pokoju zakończyły swoją działalność

Border dates:

[1915 - 1917] 1918-1921

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1915-1921.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

6

Total archival units developed :

6

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak Inwentarz nr 368, 6 j.a.