Wojewódzka Akcja Siewna w Szczecinie

Reference code
65/354/0
Border dates
1945-1949
Number of series
31
Number of scans
0

Content:

1. Referat Ogólny 1945-1949; sygn. 1-21; 21 j.a. - zarządzenia, okólniki, instrukcje dotyczące Akcji Siewnej jej organizacji i działalności, protokoły posiedzeń i narad, sprawozdania z przebiegu akcji siewnej i żniwnej w poszczególnych powiatach, udział wojska polskiego i radzieckiego w akcji siewnej, współpraca ze ZGS "Społem". 2. Referat Rolny 1945-1949; sygn. 22-45; 24 j.a. - zarządzenia, okólniki i instrukcje, przydziały i rozdział materiału siewnego, plany zasiewów, sprawozdania z przebiegu siewów i żniw w poszczególnych powiatach, współpraca z wojskiem polskim i radzieckim, sprawozdania z kontroli w organach Akcji Siewnej. 3. Referat Finansowy 1945-1949; sygn. 46-54; 9 j.a. - instrukcje, zarządzenia, rozliczenia finansowe. 4. Referat Personalny 1945-1949; sygn. 55-58; 4 j.a. - korespondencja w sprawach pracowniczych, wykazy pracowników. 5. Akta osobowe pracowników 1945-1949; 274 j.a.

The history of the creator:

Nazwę "Akcja Siewna" nosi pomoc państwa dla rolników ziem zachodnich i północnych przy przeprowadzaniu siewów. W maju 1945 r. zostało utworzone Wojewódzkie Biuro Akcji Siewnej na Okręg Pomorze Zachodnie pod kierownictwem kapitana Sobieszczańskiego. Na jego polecenie również w obwodach (powiatach) powołano obowodowych delegatów oraz po 2 zastępców dla każdego delegata. Ci z kolei powoływali delegatów gminnych. W początkowym okresie (do lipca 1945 r.) tworzono polsko-radzieckie komisje do przeprowadzenia akcji siewnej. Od lipca wojska radziecke stopniowo zaprzestawały angażować się w sprawy żniw w gospodarstwach administrowanych przez władze polskie. W dniu 20 stycznia 1946 r. utworzono Urząd Głównego Pełnomocnika Akcji Siewnej podlegający Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych, od sierpnia 1946 r. podlegał on Ministerstwu Ziem Odzyskanych. Do realizacji swoich zadań miał do pomocy pełnomocników wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych (w razie potrzeby). Do ich zadań należało opracowywanie planu akcji siewnej i żniwnej oraz koordynowanie prac związanych z realizacja tych prac. Przy pełnomocnikach działały jako stałe organa społeczne Komisje Siewne mające charakter opiniodawczy. Dla sprawnego rozprowadzania materiału siewnego utworzono Związek Gospodarczy Spółdzielni RP "Społem". Dnia 1 sierpnia 1948 r. Akcja Siewna została postawiona w stan likwidacji, a ich zadania przejęły wojewódzkie i powiatowe urzędy rolnictwa i reform rolnych. Ostateczne zamknięcie nastapiło 30 czerwca 1949 r.

Border dates:

1945-1949

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

332

Total archival units developed :

332

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

1.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA

Uchwałą nr 4 KAOD z 25.08.2011 r. akta kat. B przekwalifikowano do kat. A