Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

Reference code
65/503/0
Border dates
1947-1982
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Działalność POP PZPR (1951-1956), materiały dotyczące likwidacji Instytutu Przemysłowo-Rzemieślniczego Oddział w Szczecinie (1954), organizacja ZDZ (1952-1959), zarządzenia, okólniki, instrukcje (1951-1956), protokoły posiedzeń organów statutowych (1955-1956), sprawozdania z działalności (1953-1961, 1970-1975, 1981), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe ZDZ i poszczególnych warsztatów szkolnych (1947-1961), protokoły posiedzeń Rady ZDZ (1949-1950, 1955-1957), protokoły walnych zebrań członków ZDZ (1947-1950), protokoły narad (1953-1960), protokoły posiedzeń Zarządu ZDZ (1949-1957, 1969-1970, 1976-1982), wykazy kursów i wykazy nauczycieli (1949), plany pracy ZDZ (1970-1975, 1978, 1981).

The history of the creator:

Powstał w 1946 r. pod nazwą Instytut Naukowy Rzemiosła. W nastapnych latach nazwa zmieniała się na: Zakład Doskonalenia Rzemiosł, od 1962 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego. Jego zadaniem jest przygotowanie kadr dla potrzeb przemysłu państwowego, spółdzielczego i prywatnego. Realizuje ogólnopolski program edukacji zawodowej w zakresie oświaty i wychowania, dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Zadania te realizuje poprzez organizację kursów różnych specjalności.

Border dates:

1947-1982

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

126

Total archival units developed :

0

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Working list Tak w bazie IZA