Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie

Reference code
65/504/0
Border dates
[1946-1960] 1961-1976 [1977-1990]
Number of series
79
Number of scans
0

Content:

1. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1950-1990; 657 j.a. 1.1. Zjazdy Delegatów 1971-1988; 14 j.a. 1.1.1. Protokoły zjazdów Delegatów 1971-1986; 9 j.a. 1.1.2. Realizacja uchwał Zjazdów, inne opracowania 1973-1988; 5 j.a. 1.2. Rada Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1987; 30 j.a. 1.2.2. Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1987; 28 j.a. 1.2.3. Uchwały Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1971-1985; 2 j.a. 1.3. Komisje Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1989; 15 j.a. 1.3.1. Komisja Eksploatacji 1962-1962; 1 j.a. 1.3.2. Komisja Inwestycyjna 1961-1970; 5 j.a. 1.3.3. Komisja Inwestycyjno – Techniczna 1982-1989; 1 j.a. 1.3.4. Komisja Organizacyjno – Samorządowa 1982-1989; 1 j.a. 1.3.5. Komisja Pracy Kobiet 1962-1971; 3 j.a. 1.3.6. Komisja Rewizyjna 1968-1975; 2 j.a. 1.3.7. Komisja Społeczno – Samorządowa 1967-1971; 2 j.a. 1.4. Prezydium Rady Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1961-1987; 19 j.a. 1.5. Zarząd Oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Szczecinie 1976-1990; 25 j.a. 1.6. Organizacja Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, Oddział w Szczecinie 1958-1990; 81 j.a. 1.6.1. Organizacja CZSBM Oddział w Szczecinie 1958-1990; 34 j.a. 1.6.2. Protokoły narad kierowników komórek organizacyjnych 1958-1988; 19 j.a. 1.6.6. Zarządzenia wewnętrzne 1961-1990; 8 j.a. 1.6.7. Normy kancelaryjno – archiwalne 1966-1977; 3 j.a. 1.6.8. Wynagradzanie i premiowanie pracowników 1975-1990; 7 j.a. 1.6.9. Skargi i wnioski 1971-1982; 5 j.a. ]1.6.10. Wycinki prasowe 1977-1986; 5 j.a. 1.7. Organizacja spółdzielczości i spółdzielni 1958-1989; 103 j.a. 1.7.1. Organizacja spółdzielni i spółdzielczości 1958-1989; 23 j.a. 1.7.2. Wykazy spółdzielni zrzeszonych 1958-1989; 3 j.a. 1.7.3. Protokoły walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych i wnioski 1958-1989; 70 j.a. 1.7.4. Działalność samorządu spółdzielni mieszkaniowych 1972-1989; 7 j.a. 1.8. Kontrole 1959-1989; 52 j.a. 1.8.1. Protokoły kontroli CZSBM Oddział w Szczecinie 1960-1989; 9 j.a. 1.8.2. Protokoły kontroli spółdzielni mieszkaniowych 1959-1989; 43 j.a. 1.9. Planowanie 1950-1989; 46 j.a. 1.9.2. Plany wieloletnie 1959-1987; 22 j.a. 1.9.3. Plany roczne 1950-1989; 23 j.a. 1.9.4. Programy rozwoju 1976-1976; 1 j.a. 1.10. Sprawozdawczość 1956-1990; 197 j.a. 1.10.1. Sprawozdania z wykonania planów wieloletnich 1986-1986; 1 j.a. 1.10.2. Sprawozdania w wykonania planów rocznych 1959-1982; 27 j.a. 1.10.4. Analizy, informacje, oceny działalności 1956-1989; 62 j.a. 1.10.5. Sprawozdania statystyczne 1959-1990; 107 j.a. 1.11. Bilanse 1955-1990; 68 j.a. 1.12. Rada Zakładowa 1980-1980; 2 j.a. 1.13. Komisja Zakładowa NSZZ ”Solidarność” 1967-1981; 5 j.a. 2. Spółdzielnie mieszkaniowe 1946-1989; 314 j.a. 2.1. Spółdzielnie mieszkaniowe w Barlinku 1959-1974; 4 j.a. 2.2. Spółdzielnia mieszkaniowa w Baszewicach 1988-1988; 1 j.a. 2.3. Spółdzielnia mieszkaniowa w Chojnie 1982-1987; 1 j.a. 2.4. Spółdzielnie mieszkaniowe w Choszcznie 1963-1975; 4 j.a. 2.5. Spółdzielnia mieszkaniowa w Ciesławiu 1983-1986; 1 j.a. 2.6. Spółdzielnie mieszkaniowe w Dębnie 1960-1971; 2 j.a. 2.7. Spółdzielnia mieszkaniowa w Dobrzanach 1984-1985; 1 j.a. 2.8. Spółdzielnie mieszkaniowe w Goleniowie 1961-1989; 11 j.a. 2.9. Spółdzielnie mieszkaniowe w Gryficach 1961-1989; 6 j.a. 2.10. Spółdzielnie mieszkaniowe w Gryfinie 1966-1989; 5 j.a. 2.11. Spółdzielnie mieszkaniowe w Kamieniu Pomorskim 1963-1989; 9 j.a. 2.12. Spółdzielnia mieszkaniowa w Lipianach; 1985-1986; 1 j.a. 2.13. Spółdzielnie mieszkaniowe w Łobzie 1966-1986; 3 j.a. 2.14. Spółdzielnia mieszkaniowa w Maszewie 1988-1988; 1 j.a. 2.15. Spółdzielnia mieszkaniowa w Mieszkowicach 1988-1988; 1 j.a. 2.16. Spółdzielnia mieszkaniowa w Mierzynie 1988-1988; 1 j.a. 2.17. Spółdzielnia mieszkaniowa w Myśliborzu 1965-1974; 3 j.a. 2.18. Spółdzielnia mieszkaniowa w Niechorzu 1967-1970; 1 j.a. 2.19. Spółdzielnia mieszkaniowa w Nowym Czarnowie 1983-1983; 1 j.a. 2.20. Spółdzielnie mieszkaniowe w Nowogardzie 1966-1988; 3 j.a. 2.21. Spółdzielnia mieszkaniowa w Płotach 1966-1966; 1 j.a. 2.22. Spółdzielnia mieszkaniowa w Pogorzelicy 1989-1989; 1 j.a. 2.23. Spółdzielnie mieszkaniowe w Policach 1965-1989; 7 j.a. 2.24. Spółdzielnie mieszkaniowe w Pyrzycach 1965-1988; 5 j.a. 2.25. Spółdzielnia mieszkaniowa w Rewalu 1984-1984; 1 j.a. 2.26. Spółdzielnia mieszkaniowa w Rurce 1986-1986; 1 j.a. 2.27. Spółdzielnie mieszkaniowe w Stargardzie 1959-1989; 12 j.a. 2.28. Spółdzielnia mieszkaniowa w Stepnicy 1986-1986; 1 j.a. 2.29. Spółdzielnie mieszkaniowe w Szczecinie 1946-1989; 206 j.a. 2.30. Spółdzielnie mieszkaniowe w Świnoujściu 1962-1986; 14 j.a. 2.31. Spółdzielnia mieszkaniowa w Trzebieży 1982-1982; 1 j.a. 2.32. Spółdzielnia mieszkaniowa w Ustowie 1982-1985; 1 j.a. 2.33. Spółdzielnie mieszkaniowe w Wolinie 1959-1988; 3 j.a.

The history of the creator:

W dniu 29.12.1956 r. na Krajowym Zjeździe Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych powołano Związek Spółdzielni Mieszkaniowych, który w 1961 roku przekształcony został w Centralny Związek Budownictwa Mieszkaniowego (CZSBM). Na mocy ustawy o spółdzielniach i ich związkach CZBM przejął Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Projektowania i przekształcił je w Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” Podstawą prawną funkcjonowania działalności CZSBM była Ustawa z dnia 17 lutego 1961 roku o spółdzielniach i ich związkach. Zgodnie z tą ustawą głównymi zadaniami CZSBM było reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim organizacji spółdzielczych, ustalanie zasad zrzeszania się organizacji spółdzielczych, przeprowadzanie ich lustracje. 12 listopada 1964 roku CZSBM wydał uchwałę nr 22 o organizowaniu spółdzielni powiatowych. Kolejnym krokiem w rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej był V Krajowy Zjazd Delegatów, który odbył się w październiku 1967 roku. Na zjeździe tym uchwalono program rozwoju spółdzielczości na lata 1968 - 1972, a głównym celem tego programu była poprawa wartości użytkowej mieszkań. W 1969 roku, na mocy kolejnych uchwał CZSBM uporządkowano organizacyjnie sieć spółdzielni mieszkaniowych na terenie kraju oraz utworzono powiatowe spółdzielnie mieszkaniowe. W czerwcu 1975 roku uchwałą nr 13 Rady CZSBM utworzone zostały wojewódzkie spółdzielnie mieszkaniowe i CZBM zakończył działalność. W roku 1981 uchwałą CZSBM zalegalizowane zostało tworzenie małych spółdzielni mieszkaniowych. W 1990 roku ustawa o zmianach w organizacji spółdzielczości w Polsce zlikwidowała stare struktury organizacyjne, jednocześnie ograniczając tworzenie związków. W latach 1991 - 1992 powstały pierwsze związki i organizacje spółdzielcze na zasadzie dobrowolnej przynależności. CZSBM był organem nadrzędnym dla oddziałów, w tym Oddziału w Szczecinie. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Oddział w Szczecinie, (dalej CZSBM Oddz. w Szczecinie) zrzeszał spółdzielnie mieszkaniowe typu lokatorskiego, budowlano - mieszkaniowego oraz spółdzielcze zrzeszenia budowy domków jednorodzinnych z terenu ówczesnego województwa szczecińskiego. Ponadto prowadził on zakłady zajmujące się obsługą zrzeszonych spółdzielni. Był on terenową komórką organizacyjną Związku, powołaną do realizacji statutowych zadań Związku w województwie szczecińskim. Głównymi organami Oddziału był dyrektor oraz Rada Oddziałowa. Do podstawowych obowiązków dyrektora należało koordynowanie pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, współpraca z Radą Oddziałową, reprezentowanie Związku na terenie działalności Oddziału oraz przyjmowanie i zwalnianie pracowników. Działalność Oddziału nadzorowana była przez Radę Oddziałową. Jej opinie były wiążące we wszystkich ważniejszych sprawach związanych z działalnością Oddziału. Struktura organizacyjna CZSBM Oddział w Szczecinie zmieniała się wielokrotnie. Opracowywana i zmieniana była zawsze w oparciu o ramową strukturę organizacyjną. Zgodnie z nią w 1962 roku w Oddziale utworzonych zostało 5 podstawowych komórek organizacyjnych: Wydział Organizacji i Samorządu, Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Wydział Lustracji, Wydział Finansów i Rachunkowości. CZSBM Oddział w Szczecinie zakończył działalność w 1976 roku w związku z wejściem w życie ustawy o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa, w jego miejsce utworzono Wojewódzką Spółdzielnię Mieszkaniową w Szczecinie. Istniała ona do 1981 roku, a później zadania jej przejął Związek Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Szczecińskiego. Związek Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Szczecińskiego został zlikwidowany 25 października 1990 roku na mocy postanowienia Wydziału XI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Szczecinie.

Border dates:

[1946-1960] 1961-1976 [1977-1990]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

971

Total archival units developed :

971

Total archival units without records:

0

Total current materials

17.0

Total current materials developed

16.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Decyzją KM z dn. 21.12.2017 r. zatwierdzono inwentarz zespołu.