Klub Sportowy "Pogoń" w Szczecinie

Reference code
65/514/0
Border dates
1951-1959
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Organizacja Klubu (1951-1958, protokoły posiedzeń plenarnych (1952-1953, 1957), korespondencja Klubu (1953-1954), tabele rozgrywek (1954-1956), kontakty zagraniczne (1956-1959), wycinki prasowe (1955-1958), sprawozdania z działalności sekcji sportowych (1951-1955), dyplomy uznania, listy gratulacyjne (1952-1959), biuletyny urzędowe i komunikaty GKKF i WKKF (1951-1958), komunilaty poszczególnych związków sportowych (1952-1959).

The history of the creator:

Późniejszy KS "Pogoń" powstał z utworzonego w 1946 r. KS "Sztrom". W marcu 1949 r. utworzono Zrzeszenie Sportowe "Związkowiec", któremu podporządkowano KS "Sztrom". W 1950 r. Zrzeszenie rozwiązano, a sportowcy trafili do Zrzeszenia Sportowego :Kolejarz" jako Koło Sportowe Nr 195 przy Zarządzie Portu w Szczecinie. W 1955 r. część działaczy i sportowców utworzyła nowy klub sportowy o nazwie KS "Pogoń". Pierwszy raz tej nazwy użyto 31.X.1955 r., a formalne je zatwierdzenie nastąpiło w 1957 r. Pirewszym prezesm był B. Skobel. Od marca 1967 r. nazwa klubu to Morski Klub Sportowy "Pogoń". Jest to klub wielosekcyjny m.in.. - piłka nożna, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, boks, siatkówka mężczyzn i kobiet, lekkoatletyka, sekcja żeglarska, szchów, brydża,

Border dates:

1951-1959

Classification:

The name of the creator:

Klub Sportowy Sztrom w Szczecinie

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

60

Total archival units developed :

60

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak w bazie IZA