Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie I

Reference code
65/1388/0
Number of series
3
Number of scans
70564

Content:

1. Księgi urodzeń 1902-1923; 2. Księgi małżeństw 1902-1937; 3. Księgi zgonów 1902-1937;

The history of the creator:

Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie I powstał w 1902 r., po przeprowadzonej reformie terenu działania poszczególnych urzędów działających na terenie miasta Szczecina. Urzędy stanu cywilnego zobowiązane były do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Szczecinie I istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Border dates:

1902-1937

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1902-1937.

Former name:

Foreign language name:

Standesamt Stettin I

Languages:

niemiecki

Availability:

Available in full

Total archival files:

405

Total archival files processed:

405

Total archival files without records:

0

Total linear metres

14.98

Total linear metres processed

14.98

Total archival files without records

0.0

Total archival files:

0

Total files:

0

Total size (in MB):

0.0

Total documents

0

Total cases

0

Total classes

0

Total archival files:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved No data
Delivery and acceptance list No data

Zdigitalizowane jednostki o sygn. 1-156