Starostwo Grodzkie Częstochowskie

Reference code
8/3/0
Border dates
[1928]1933-1939
Number of series
8
Number of scans
0

Content:

Referat Bezpieczeństwa z lat 1933 - 1939, sygn. 1 - 9, 288 - 294, tym: stowarzyszenia, nadzór nad cudzoziemcami, miesięczne sprawozdania sytuacyjne; Referat Porządku Publicznego z lat 1932 - 1936, sygn. 10 - 19, w tym: sprawy dot. cudzoziemców, wiz, pobytu; Referat Administracyjny z lat 1932 - 1938, sygn. 20 - 55, w tym: sprawy obywatelstwa, ruch naturalny ludności; Referat Wyznaniowy z lat 1933 - 1939, sygn. 56 - 64, w tym: dochody, wydatki i inne sprawy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej; Referat Przemysłowy z lat 1928 - 1939, sygn. 65 - 262, w tym: przemysł, rzemiosło, handel - rejestracja, karty rzemieślnicze, kontrole sanitarne lokali, statystyka przemysłowa, organizacje cechowe; Referat Opieki Społecznej z lat 1935 - 1939, sygn. 263, w tym: sprawy inwalidzkie; Referat Sanitarny z lat 1934 - 1939, sygn. 264 - 273, w tym: personel sanitarny - lekarze, dentyści, farmaceuci, felczerzy, zakłady lecznicze i apteki; Referat Budowlany z lat 1929 - 1938, sygn. 274 - 287, w tym: budowa, remonty i administracja gmachów państwowych.

The history of the creator:

Starostwo Grodzkie Częstochowskie powstało jako samodzielny urząd administracyjny w styczniu 1933 roku, na podstawie zarządzenia wojewody kieleckiego z dnia 20.12.1932 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.1928 roku (Dz.U. R.P. Nr 45, poz. 426). Kompetencje Starostwa Grodzkiego w zakresie władzy administracyjnej i ogólnej I instancji rozciągały się na obszar miasta Częstochowy. Urząd starosty grodzkiego pełnił starosta powiatowy. Instytucja mieściła się początkowo w budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4, a potem w gmachu przy Sobieskiego 7. Starostwo Grodzkie istniało do wybuchu II wojny światowej.

Border dates:

[1928]1933-1939

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1928-1929, 1932-1939.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

294

Total archival units developed :

294

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.5

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 43

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1963), uzupełnienia Dorota Czech. Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.