Starostwo Miejskie w Częstochowie

Reference code
8/4/0
Border dates
1939-1945
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1939 - 1942, sygn. 1 - 13, w tym: sprawy ludności żydowskiej, Związek Kobiet Żydowskich EZRA, przesiedlenia, zameldowania Żydów, Rada Żydowska, zaopatrzenie w artykuły żywnościowe, podania o zezwolenia na przejazdy; Wydział Finansowy z lat 1939 - 1945, sygn. 14 - 64, w tym: sprawy budżetowe miasta, daniny od mieszkańców, utrzymanie więdzienia, sprawy policji, rzeźni, wodociągów, budynków szkolnych, innych instytucji miejskich; Instrukcja kancelaryjna Starostwa Miejskiego Miasta Częstochowy z 1942 roku, sygn. 65; Korespondencja dotycząca działalności wydawniczej, likwidacji drukarni, spraw cenzury, przyznania obywatelstwa, spraw notarialnych z lat 1940 - 1945, sygn. 66 - 73. Akta kategorii B-50 z lat 1939 - 1945, 241 j.a., w tym: akta osobowe, wnioski o wydanie dowodu, legitymacji, dla osób pochodzenia niemieckiego.

The history of the creator:

Urząd Starosty miasta Częstochowy powstał w roku 1939 i istniał do stycznia 1945 roku. W okresie okupacji hitlerowskiej Częstochowa stanowiła miasto wydzielone w dystrykcie Radom. Akta zachowały się szczątkowo.

Border dates:

1939-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Stadthauptmannschaft Tschenstochau

Languages:

Availability:

Total archival units:

73

Total archival units developed :

73

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

241.0

Total running meters :

0.9

Dates of non-archival documentation :

1939-1945

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 76

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1968), uzupełnienia Dorota Czech (1999). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.