Częstochowski Urząd Skarbowy

Reference code
8/8/0
Border dates
1809-1873
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta dotyczące spraw podatkowych w układzie rzeczowym z lat 1829 -1873, sygn. 1 - 48, w tym: sprawy dotyczące podatków: konsumpcyjnego, koszernego, tabacznego, propinacje, sprawy dotyczące procesów defraudacyjnych, kwitariusze depozytowe, regestry depozytów pieniężnych przychodu i rozchodu, rozporządzenia. Zgodnie z decyzją Komisji Metodycznej w Katowiach do zespołu przesunięto akta zbioru nr 8/134/1: Urząd Konsumpcyjny w Częstochowie z lat 1809 - 1869

The history of the creator:

Nie udało się ustalić daty powstania Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Można przypuszczać, że istniał on już w okresie Księstwa Warszawskiego. Zakończył działalność prawdopodobnie w 1873 roku. Urzędem kierował kontroler skarbowy. Jego zadaniem było czuwanie nad przestrzeganiem przepisów dotyczących różnego rodzaju opłat skarbowych, wykrywanie nadużyć w tym zakresie, jak również ściąganie opłat.

Border dates:

1809-1873

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Čenstochovskoe Kazennoe Upravlenie

Languages:

Availability:

Total archival units:

55

Total archival units developed :

48

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory draft Tak 7 j.a.
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 117

Wstęp i inwentarz sporządziła Helena Kaczmarek (1977).