Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Częstochowie

Reference code
8/9/0
Border dates
1921-1935
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta spraw z lat 1921 - 1935, sygn. 1 - 65, w tym: akta dotyczące ustalenia czynszu i innych świadczeń związanych z najmem lokali oraz dotyczące eksmisjii z lokali; Skorowidz spraw z lat 1925 - 1935, sygn. 66.

The history of the creator:

Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Częstochowie został utworzony w 1919 roku na podstawie ustawy z dnia 28.06.1919 roku o ochronie lokatorów (Dz.U. R.P. Nr 52, poz. 335). Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza powoływał, na wniosek prezydenta Częstochowy, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, a od 1922 roku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Do składu orzekającego wchodziło 16 ławników, wyłonionych w równych częściach spośród kandydatów proponowanych przez Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości miasta Częstochowy i Stowarzyszenie Lokatorów miasta Częstochowy. Ich listę zgłoszoną Zarządowi Miejskiemu ostatecznie zatwierdzał prezes właściwego sądu. Do kompetencji urzędu należało rozstrzyganie sporów pomiędzy lokatorami, a właścicielami o wysokość czynszów i eksmisję, Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu w Częstochowie zlikwidowany został na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.02.1936 roku o likwidacji urzędów rozjemczych do spraw najmu. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem sprawy nie zakończone miały zostać przekazane celem dalszego rozpatrzenia właściwym sądom. Akta spraw zakończonych przejął Zarząd Miejski w Częstochowie.

Border dates:

1921-1935

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

66

Total archival units developed :

66

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 179

Wstęp i inwentarz sporządził Robert Sikorski (1998).