Akta Szpitala w Częstochowie

Reference code
8/14/0
Border dates
1834-1914
Number of series
0
Number of scans
315

Content:

Akta zespołu w układzie chronologicznym według sygnatur kancelaryjnych z lat 1834 - 1914, sygn. 1 - 167, w tym: akta budowy szpitala, sprawozdania, statystyka ruchu chorych, korespondencja w sprawach przyjęć do szpitala, ściągania opłat szpitalnych, dochody i wydatki.

The history of the creator:

Budowę szpitala w Częstochowie rozpoczęto w roku 1935. Nowy szpital został oddany do użytku w roku 1838. Nazwano go imieniem św. Benedykta, a następnie w 1854 roku przemianowano na Szpital Najświętszej Panny Maryi. Placówka posiadała 4 izby (w jednej z nich mieściła się kancelaria) i 16, później 20, łóżek dla chorych. W szpitalu pracował jeden lekarz i jeden felczer. Zarząd placówki stanowiła Rada Szczegółowa Szpitala, składająca się z 6 osób. Bieżącymi sprawami administracyjnymi szpitala zajmował się zatrudniony w nim lekarz. Począwszy od lat 60 -tych XIX wieku szpital podlegał Radzie Powiatowej Dobroczynności Publicznej. Władzę zwierzchnią w tym okresie stanowiła Piotrkowska Gubernialna Rada Dobroczynności Publicznej w Piotrkowie.

Border dates:

1834-1914

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

167

Total archival units developed :

167

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 2

Wstęp i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1961) Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 3.0.