Akta notariusza Władysława Piątkowskiego w Częstochowie

Reference code
8/41/0
Border dates
1878-1898
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Akta notarialne z lat 1878 - 1898, sygn. 1 - 67; Repertoria do akt notarialnych z lat 1878 - 1898, sygn. 68 - 88; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1879 - 1898, sygn. 89 - 108.

The history of the creator:

Władysław Piątkowski, syn Jana, był notariuszem przy Sądzie Pokoju w Częstochowie.Koancelarię prowadziła od 21 czerwca 1878 roku do 3 maja 1898 roku. Podstawą prawną działalności notariusza była ustawa notarialna z dnia 14 kwietnia 1866 roku, obowiązujaca w Królestwie Polskim od 1876 roku.

Border dates:

1878-1898

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Kancelaria notariusza Władysława Piątkowskiego w Częstochowie

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

108

Total archival units developed :

108

Total archival units without records:

0

Total current materials

12.0

Total current materials developed

11.9

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak Inwentarz nr 316

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła inż.. Dorota Czech (2006). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA