Zastępca Prokuratora Piotrkowskiego Sądu Okręgowego na Powiat Częstochowski

Reference code
8/42/0
Border dates
1876-1904
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Korespondencja z lat 1876 - 1904, sygn. 1 -25; Rejestry podręczne i skorowidze alfabetyczne z lat 1878 - 1903, sygn. 26 - 59, Rejestry pism wchodzących i wychodzących z lat 1881 - 1903, sygn. 60 - 83;

The history of the creator:

Urząd Zastępcy Prokuratora został wprowadzony na teren Królestwa Polskiego ukazem Rządzącego Senatu z dnia 6.03.1875 roku o wprowadzeniu do Królestwa Polskiego ustaw sądowych z dnia 20.11.1864 roku (Zbiór Praw t. VI, s. 73 - 243). W ustawie tej oprócz przepisów dotyczących organizacji sądownictwa podano również wykazy etatów w poszczególnych sądach podległych warszawskiemu okręgowi sądowemu. Dla Sądu Okręgowego w Piotrkowie przewidziano w powyższym wykazie 4 zastępców prokuratora. Na podstawie zachowanego materiału aktowego można przypuszczać, że teren działania Zastępcy Prokuratora w Częstochowie obejmował powiat częstochowski, a przez krótki czas także będziński. Do zakresu kompetencji urzędu należało: wykrywanie przestępców, nadzór nad aresztami i aresztantami, rozpatrywanie skarg osób aresztowanych bez śledztwa. Zastępca Prokuratora występował również w sprawach dotyczących stanu cywilnego, kobiet zamężnych działających bez upoważnienia małżonka i innych.

Border dates:

1876-1904

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1876-1904.

Former name:

Foreign language name:

Tovarišč Prokurora Petrokovskogo Okružnego Suda Po Čenstochovskomu Uezdu

Languages:

Availability:

Total archival units:

83

Total archival units developed :

83

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 124

Wstęp i inwentarz sporządziła Maria Michniewska (1979).