Cesarsko-Niemiecki Sąd Okręgowy w Częstochowie

Reference code
8/43/0
Border dates
1915-1918
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta spraw karnych ułożone według sygnatur sądowych z lat 1915 - 1918, sygn. 1 - 42, w tym: sprawy dotyczące paserstwa, przekupstwa, kradzieży, stręczycielstwa, szantażu, oszustwa.

The history of the creator:

Sąd Cesarsko - Niemiecki powstała na podstawie rozporządzenia Generalnego Gubernatora Warszawskiego z dnia 21.03.1915 roku. Był to sąd drugiej instancji i dzielił się na dwa Wydziały: Cywilny i Karny. Wyroki wydawano na podstawie rosyjskiego kodeksu karnego i cywilnego. Cesarsko - Niemiecki Sąd Okręgowy zakończył swą działalność w 1918 roku.

Border dates:

1915-1918

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Kaiserlich-Deutsches Bezirksgericht in Tschenstochau

Languages:

Availability:

Total archival units:

42

Total archival units developed :

42

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.2

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz nr 118

Wstęp i inwentarz sporządził Grzegorz Wojciechowski (1978).