Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włóknistego w Częstochowie Francuska Spółka Akcyjna

Reference code
8/145/0
Border dates
1887-1945
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1909 - 1945, sygn. 1 - 48, 126, w tym: Statut, Zgromadzenie Ogólne Akcjonariuszy, protokoły kontroli ksiąg handlowych, sprawy hipoteczne, okólniki Komisji Dewizowej, zarządzenia władz okupacyjnych, odpisy aktów notarialnych; Akta księgowo - finansowe i handlowe z lat 1887 - 1945, sygn. 49 - 110, 125, w tym: księgi główne, dzienniki, bilanse, inwentarze, księgi sprzedaży, przywóz surowców z zagranicy, wykazy weksli; Akta dotyczące załogi z lat 1891 - 1942, sygn. 111 - 121, 123 - 124, 127 - 132, w tym: wypadki przy pracy, sprawy zatrudnienia cudzoziemców, opieka nad niemowlętami, wykazy i skorowidze pracowników, w tym młodocianych, książki obrachunkowe robotników; Próbki materiałów z lat 1907 - 11910, sygn. 122, 133 - 149.

The history of the creator:

Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włóknistego w Częstochowie (stanowiąca oddział Francuskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Paryżu) posiadało dwie fabryki: a) czesalnię, przędzalnię i farbiarnię wełny oraz b) garbarnię skór baranich. Obie fabryki położone były w Częstochowie przy ulicy Stradomskiej 19/21 (obecnie ulica 1 Maja). Czesalnia, przędzalnia i farbiarnia wełny istniała od 1887 roku, a garbarnia skór baranich od 1897 roku. Stanowiły one dawniej własność spółki "Peltzer i Synowie", która to spółka w 1910 roku przekształcona została w spółkę akcyjna pod nazwą Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włóknistego w Częstochowie. Firma Towarzystwo Akcyjne Przemysłu Włóknistego w Częstochowie, Francuska Spółka Akcyjna była oddziałem francuskiej spółki akcyjnej Societe Anonyme de' Industrie Textile z siedzibą w Paryżu i działała w Polsce na podstawie postanowienia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu z dnia 26.11.1923 roku (MP. Nr 53 z dnia 4.03.1924 roku). Kapitał Spółki (1930 rok) wynosił 36.000.000 franków. Zatrudniała ona 1957 robotników. Prezesem Zarządu Spółki był Rene Peltzer zamieszkały w Paryżu, a administratorem zarządzającym przedsiębiorstwem w Częstochowie był Leon de Hagen. Spółka należała do Konwencji Przędzalń Wełny Czesankowej Polsce. W czasie II wojny światowej fabrykę nabyła, od Francuskiej Spółki Akcyjnej, firma niemiecka "Hasag" Hugo Schneider z Lipska, a po zdemontowaniu maszyn włókienniczych rozpoczęto produkcję amunicji. Po wyzwoleniu ponownie uruchomiono produkcję włókienniczą. Od 1946 roku fabryka działała pod nazwą Stradomskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. 1 Maja w Częstochowie.

Border dates:

1887-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1887-1945.

Former name:

Foreign language name:

Französische Aktiengesellschaft, Aktiengesellschaft für Textilindustrie Tschenstochau

Languages:

Availability:

Total archival units:

149

Total archival units developed :

149

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

2.7

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 46

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1964), uzupełnienia Dorota Czech (1997), Przemysław Snoch (2003). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.