Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókiennych „Stradom” S.A

Reference code
8/146/0
Border dates
1896-1945
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1896 - 1944, sygn. 1 -35, w tym: projekt statutu, protokoły Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, odpisy rejestru handlowego, sprawozdania opisowe, sprawy hipoteczne, patenty, akta personalne dyrektora Berlinerblau; Akta księgowości i finansów z lat 1897 - 1945, sygn. 36 - 79, w tym: bilanse, inwentarze, korespondencja w sprawach ubezpieczenia, polisy, akcje, akta dotyczące podatków, korespondencja z bankami, Akta produkcji, kupna i sprzedaży z lat 1930 - 1942, sygn. 80 - 111, w tym: korespondencja dotycząca zakupu maszyn i urządzeń, korespondencja z odbiorcami, akta dotyczące założenia fabryki jutowej w Turcji; Akta dotyczące załogi z lat 1924 - 1939, sygn. 112 - 139, w tym: wykazy pracowników, cudzoziemcy zatrudnieni w Zakładach, płace, umowy zbiorowe, tabele płac akordowych, wykazy etatów robotniczych, nakazy Inspektora Pracy, akta dotyczące strajków, akta Klubu Kulturalno-Sportowego i Koła Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej; Akta administracyjno-gospodarcze z lat 1896 - 1943, sygn. 140 - 162, w tym: akta, rysunki techniczne dotyczące budowy szwalni, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, plany fabryki, rysunki maszyn i urządzeń; Akta roszarni lnu z lat z lat 1900 - 1945, sygn. 163 - 186, w tym: materiały dotyczące uprawy i produkcji lnu, akta dotyczące roszarni lnu w Cieletnikach, Ciężkowicach, Garnku.

The history of the creator:

W 1882 roku w miejscowości Stradom pod Częstochową (obecnie dzielnica Częstochowy) założona została fabryka szpagatu braci Goldstein, Oderfeld i Oppenheim. W 1892 roku fabryka ta zatrudniała 192 osoby. W 1898 roku J. Goldstein, L. Oderfeld i A. Oppenheim przekształcają fabrykę szpagatu w towarzystwo akcyjne pod nazwą Częstochowskie Towarzystwo Akcyjne Częstochowskich Zakładów Jutowych i Konopnych dawniej Bracia Goldstein, Oderfeld i Oppenheim. Statut Spółki zatwierdzony został 24 grudnia 1898 roku i ogłoszony w 12 numerze Zbioru Praw i Postanowień za 1899 rok. Kapitał zakładowy nowopowstałej Spółki wynosił 1.600.000 rubli i składał się z 3.200 akcji. Po 1913 roku Spółka zmieniła nazwę na Częstochowskie Zakłady Wyrobów Włókiennych "Stradom" S.A. Po ta nazwą przedsiębiorstwo, mieszczące się przy ulicy 1 - go Maja 21, istniało do 1945 roku. W okresie międzywojennym (1930) Zakłady, posiadające przędzalnię, tkalnię i wykończalnie wyrobów jutowych, konopnych i lnianych, zatrudniał ponad 3 tyś. Osób, a jego kapitał wynosił 6.460.000 złotych. Długoletnimi prezesami Zarządu Spółki byli: W. Wellisch i J. Berlinerblau.

Border dates:

1896-1945

Classification:

The name of the creator:

Towarzystwo Akcyjne Częstochowskich Zakładów Jutowych i Konopnych dawnej Bracia Goldstein, Oderferd i Oppenheim

Dates:

1896-1945.

Former name:

Foreign language name:

TschenstochauerTextilwerke Stradom A.G. in Treuhandverwaltung

Languages:

Availability:

Total archival units:

203

Total archival units developed :

186

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 186 j.a. Iwentarz Nr 38
Delivery and acceptance list Tak 10 j.a. 7 j.a.,

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1963). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.