Spółka Akcyjna Browaru w Częstochowie dawniej K. Szwede

Reference code
8/150/0
Border dates
1898-1945
Number of series
4
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1896 - 1945, sygn. 1- 46, 159 - 160 w tym: Statut, protokoły ogólnych zgromadzeń akcjonariuszy, protokoły posiedzeń Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Nadzorczej, sprawozdania, odpisy z rejestru handlowego i aktów notarialnych, protokoły badania ksiąg handlowych, statystyka, zeznania o obrotach; Akta księgowości z lat 1920 - 1944, sygn. 47 - 94, w tym: bilanse, księgi główne, dzienniki, dokumentacja dotycząca podatków i kasy; Akta produkcji i sprzedaży z lat 1923 - 1945, sygn. 95 - 147, w tym; badania i mierzenie piwa, księgi warek, sprzedaż, dostawcy, odbiorcy; Akta dotyczace załogi z lat 1930 - 1945, sygn. 148 - 160, w tym: projekt regulaminu pracy, listy płac robotników.

The history of the creator:

Daty powstania Browaru w Częstochowie nie ustalono. Prawdopodobnie Zakład ten powstał w połowie XIX wieku. Jego właściciele zmieniali się. W roku 1879 Browar stanowił współwłasność E. Limprechta i K. Szwedego. Zatrudniał 10 robotników. W następnych latach Zakład został znacznie rozbudowany. W roku 1902 zatrudniał już 40 robotników i 3 majstrów, a wartość jego produkcji wynosiła 60 tyś. rubli. Właścicielem Browaru był Kazimierz Szwede. W roku 1919 Browar został przekształcony w spółkę akcyjną i od tego roku występował pod nazwą Spółka Akcyjna Browaru w Częstochowie dawniej K. Szwede. Według danych za rok 1936 kapitał zakładowy Spółki wyniósł 720 tyś. złotych i był podzielony na 7200 akcji po 100 złotych. Zarząd Spółki znajdował się w Warszawie przy ulicy Żelaznej 51. W roku 1936 w jego skład wchodzili: Aleksander Kramareff, Jan Wizel i Jan Kościałkowski. Dyrektorem Browaru był Józef Zieliński. Spółka Akcyjna Browaru w Częstochowie należała do następujących zrzeszeń gospodarczych: Centralnego Związku Przemysłu Piwowarskiego i Słodowniczego w Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Właścicieli Browarów w Polsce, Związku Przemysłowców Okręgu Częstochowskiego. W okresie międzywojennym Browar Zatrudniał od 40 do 90 robotników. Poza produkcją piwa i słodu Zakład wytwarzał wody gazowane. Sprzedaż napojów gazowanych i piwa prowadzona była przez hurtowe składy piwa (prowadzone na rachunek własny właścicieli składów), które znajdowały się między innymi w takich miejscowościach jak: Będzin, Kamienica Polska, Kłobuck, Koniecpol, Krzepice, Myszków, Radomsko oraz Zawiercie.

Border dates:

1898-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1898-1945.

Former name:

Foreign language name:

Aktiengesellschaft der Brauerei in Tschenstochau vorm. K. Szwede

Languages:

Availability:

Total archival units:

161

Total archival units developed :

161

Total archival units without records:

0

Total current materials

3.0

Total current materials developed

3.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 53, 161 j.a.

Wstęp i inwentarz sporządził Franciszek Sobalski (1965), uzupełnienia Dorota Czech (2000) i Robert Sikorski (2102). Inwentraz wpisany do bazy danych IZA.