Hurtownia Papieru w Częstochowie Spółka z o.o.

Reference code
8/152/0
Border dates
1932-1938
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Księgowość z lat 1932 - 1936, sygn. 1 - 10, w tym: dzienniki, księgi główne, księgi kontowe, inwentarze; Sprzedaż z lat 1935 - 1938, sygn. 11 - 14, w tym: księgi sprzedaży; Zatrudnienie z lat 1936, sygn. 15 - 16, w tym: wykazy stanu zatrudnienia.

The history of the creator:

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Hurtownia Papieru w Częstochowie założyli w dniu 29 kwietnia 1932 roku współwłaściciele Fabryki Papieru i Młynów w Częstochowie na mocy umowy sporządzonej przed Tadeuszem Kossem, notariuszem w Częstochowie. Założycielami jej byli: Leopold Kohn, Józef Markusfeld, Juliusz Schleicher, Gustaw Heyman, Alfred Kohn, Antoni Markusfeld oraz Stanisław Markusfeld. Kapitał zakładowy wynosił 35.000 zł, podzielony na 100 udziałów po 350 zł każdy. Celem Spółki było prowadzenie hurtowego i detalicznego handlu papierem oraz innymi artykułami wchodzącymi w zakres branży papierniczej. Hurtownia stanowiła odrębną jednostkę prawną i gospodarczą organicznie niezależną od Spółki Komandytowej Fabryki Papieru i Młyny w Częstochowie.

Border dates:

1932-1938

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1932-1938.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

16

Total archival units developed :

16

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 5

Wstęp i inwentarz sporządził Bohdan Puczyński (1961). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.