Częstochowskie Zakłady Materiałów Biurowych

Reference code
8/154/0
Border dates
[1945]1951-1954
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta Fabryki Tapet dawniej Gerke w Częstochowie z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 17, w tym: nacjonalizacja Fabryki Obić Papierowych, jej charakterystyka i uruchomienie, protokoły zebrań i narad, odpisy rejestru handlowego, korespondencja, dzienniki główne, bilanse podatki; Akta Fabryki Papierów Powlekanych z lat 1945 - 1950, sygn. 18 - 29, w tym: protokoły z narad, naprawa i zakup maszyn, odprawy techniczne, sprawozdania, ubezpieczenia, biuletyny, koszty własne, listy płac, korespondencja; Akta Introligatorni "Wylężałek" w Częstochowie z lat 1946 - 1950, sygn. 30 - 39, w tym: protokoły z narad i zebrań, charakterystyka, sprawozdania, korespondencja, dziennik główny, księga obrotów, bilanse, listy płac; Akta Fabryki Wiecznych Piór "Omega" w Częstochowie z lat 1945 - 1950, sygn. 40 - 58, w tym: protokoły, sprawozdania, charakterystyka, zarządzenia i okólniki, bilanse, plan finansowy, ubezpieczenia, racjonalizacja, współzawodnictwo, sprawy ppoż., korespondencja, dzienniki korespondencyjne; Akta Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych z lat 1949, 1951 - 1954, sygn. 59 - 75, w tym: protokoły z narad, naprawy i zakupy maszyn, protokoły odpraw technicznych, ubezpieczenia, korespondencja w sprawach bhp i ochrony ppoż., próbki papieru.

The history of the creator:

1 stycznia 1951 r. powstało w Częstochowie przedsiębiorstwo Częstochowskie Zakłady Materiałów Biurowych Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Częstochowie, mieszczące się przy ul. Mielczarskiego 1/3. W skład tego przedsiębiorstwa wchodziły następujące fabryki: Fabryka Wiecznych Piór ,,Omega” w Częstochowie, Introligatornia ,,Wylężałek” w Częstochowie, Fabryka Tapet d. ,,Gierke” w Częstochowie i Fabryka Papierów Powlekanych w Gnaszynie. Fabryki wchodzące w skład Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych, istniały wcześniej jako zakłady prywatne. Fabryka Tapet d. ,,Gierke”(założona ok. 1890 r.) została uruchomiona w 1945 roku przez grupę udziałowców. Mieściła się przy al. Wolności 36. W 1947 r. fabryka ta przeszła na własność Jadwigi Piwarskiej, a w 1949 r. została przejęta przez państwo i uruchomiona ponownie w 1951 r. już jako część składowa Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych. Introligatornia ,,Wylężałek” mieszcząca się w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 13/14 (wybudowana w 1939 r.) była do 1950 r. zakładem prywatnym. Z dniem 7 marca 1950 r. firma Zakład Introligatorsko – Pudełkarski Paweł Wylężałek, na podstawie Zarządzenia Ministra Przemysły Lekkiego z dnia 22 lutego 1950 r. został objęty pod zarząd państwowy przez Myszkowskie Zakłady Papiernicze. W 1951 r. Introligatornia ,,Wylężałek” włączona została do Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych. Fabryka Wiecznych Piór ,,Omega” (założona w latach 1934-35 przy ul Mielczarskiego 1/3) do 1947 r. stanowiła własność Wrocławskiego a potem dostała się w ręce dzierżawcy Rozencwajga. W połowie 1949 r. zostaje upaństwowiona, a w 1951 r. włączona do Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych. Około 1952 r. została zlikwidowana Introligatornia ,,Wylężałek”, a na jej miejsce przeniesiono Fabrykę Wiecznych Piór ,,Omega” z ul. Mielczarskiego 1/3 wraz z biurami Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych. Około 1954 r. z Częstochowskich Zakładów Materiałów Biurowych wyodrębniły się: Fabryka Tapet d. ,,Gierke” i Fabryka Papierów Powlekanych w Gnaszynie stwarzając odrębne przedsiębiorstwo Gnaszyńskie Zakłady Wyrobów Papierowych z siedzibą w Gnaszynie. Obecnie istniejące Częstochowskie Zakłady Materiałów Biurowych przy ul. Żwirki i Wigury, są więc tylko kontynuacją Fabryki Wiecznych Piór ,,Omega”

Border dates:

[1945]1951-1954

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1954.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

75

Total archival units developed :

75

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Card inventory approved Nie
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 261

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1963), uzupełnienia Franciszek Sobalski (1991). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.