Towarzystwo Elektryczne Okręgu Częstochowskiego S.A.

Reference code
8/157/0
Border dates
1925-1943
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta władz przedsiębiorstwa z lat 1926 - 1942, sygn. 1 - 39, w tym: projekt statutu, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej, sprawozdania, odpisy z rejestru handlowego; Akta księgowe i finansowe z lat 1925 - 1943, sygn. 40 - 123, w tym: księgi główne, dzienniki, inwentarze, eksploatacja sieci, dłużnicy i wierzyciele; Akta dotyczące spółek elektrycznych z lat 1935 - 1941, sygn. 124 - 138, w tym; okólniki i zarządzenia wewnętrzne, korespondencja w sprawach statystycznych, budżetowych i technicznych, pozwolenia na budowę studni, koncesja na budowę lii telefonicznej Częstochowa - Radomsko.

The history of the creator:

W 1926 roku powstała w Częstochowie spółka akcyjna pod nazwą: Towarzystwo Elektryczne Okręgu Częstochowskiego, która przejęła od Elektrowni w Częstochowie Spółki z ogr. odpow. Uprawnienia rządowe na wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej oraz prawdopodobnie nabyła zakład elektryczny przy ul. Mirowskiej. Siedziba Spółki mieściła się w przy ulicy Kościuszki 14. Kapitał Towarzystwa wynosił 2000000 zł, podzielonych na 8000 akcji, z których większość należała do Societe d`Entreprises Electriques en Pologne w Brukseli. W latach II wojny światowej Spółka pozostawała pod nadzorem Zarządcy Komisarycznego.

Border dates:

1925-1943

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1925-1943.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

138

Total archival units developed :

138

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

3.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 50

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1964).