Bank Rolny Oddział Powiatowy w Częstochowie

Reference code
8/166/0
Border dates
1945-1975[1976]
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Akta własne Banku Rolnego z lat 1945 - 1958, sygn. 1 - 22, w tym: bilanse, sprawozdania ekonomiczne, sumy przechodnie, korespondencja dotycząca spraw budżetowych, administracja gmachu, lokale biurowe; Akta instytucji kredytowanych przez Bank z lat 1945 - 1959, sygn. 23 - 55, w tym: plany finansowo - kredytowe, roczne plany gospodarcze, bilanse roczne, akta kredytowe; Akta Koła Związku Zawodowego Pracowników Finansów działającego przy Oddziale Powiatowym Banku Rolnego w Częstochowie z lat 1948 - 1951, sygn. 56 - 57, w tym: korespondencja, akta Referatu Kobiecego Przy Związku Zawodowym Pracowników Finansów.

The history of the creator:

Państwowy Bank Rolny Oddział w Częstochowie rozpoczął działalność 11 marca 1945 roku. Swoim zasięgiem obejmował powiatu częstochowskiego. Do głównych zadań Banku należało zaopatrywanie prywatnych i państwowych gospodarstw rolnych oraz zakładów przemysłu rolnego w kredyty krótkoterminowe. 1 sierpnia 1950 roku Państwowy Bank Rolny został, Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 lipca 1950 roku (Dz.U. nr 29, poz. 274), postawiony w stan likwidacji. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1949 roku (Dz.U. nr 63, poz. 503) omawiana instytucja przekazała swoje agendy, aktywa i pasywa nowopowołanemu Bankowi Rolnemu. W związku z powyższymi zmianami 1 stycznia 1950 roku w Częstochowie powołany został Bank Rolny Oddział Powiatowy w Częstochowie. Zgodnie z dekretem z dnia 25 października 1948 o reformie bankowej (Dz.U. 1951, nr 36, poz. 279) do zakresu jego działalności należało finansowanie rolnictwa w zakresie inwestycji i kredytów obrotowych oraz kontrola gospodarki finansowej rolnictwa. Bank Rolny Oddział Powiatowy w Częstochowie istniał do 30 czerwca 1975 roku.

Border dates:

1945-1975[1976]

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1976.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

119

Total archival units developed :

57

Total archival units without records:

0

Total current materials

4.0

Total current materials developed

1.6

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 57 jedn. inw. inwentarz Nr 138
Delivery and acceptance list Tak 62 jedn. inw.

Wstęp i inwentarz sporządziła Helena Kaczmarek (1980).