Gnaszyńska Manufaktura S.A. w Gnaszynie

Reference code
8/173/0
Border dates
1927-1945
Number of series
3
Number of scans
0

Content:

Akta dotyczące sprawozdawczości i spraw personalnych z lat 1927 - 1944, sygn. 1 -10, 47 - 48, w tym: sprawozdawczość, badanie bilansów, korespondencja w sprawach osobowych, księga wypadków, protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, protokoły posiedzeń Zarządu, odpisy aktów notarialnych; Akta dotyczące księgowości i spraw finansowych z lat 1931 - 1944, sygn. 11 - 42, w tym: inwentarze oszacowanie budynków, dostawcy, odbiorcy, koszty, księgi wypłat; Akta dotyczące produkcji oraz maszyn i urządzeń z lat 1939 - 1944, sygn. 43 - 46, 49 - 50, w tym: raporty z produkcji, umowy dotyczące sprzedaży wyrobów ,plany maszyn i urządzeń akta dotyczące rozbudowy zakładu.

The history of the creator:

Gnaszyńska Manufaktura S.A. w Gnaszynie (początkowo przędzalnia i tkalnia juty) została uruchomiona w 1912 roku. W okresie międzywojennym Spółka Akcyjna Gnaszyńskiej Manufaktury posiadała przędzalnię juty i lnu, tkalnię i wykańczalnię. Przedsiębiorstwo to zatrudniało 1.600 robotników, a jego kapitał wynosił 1.800.000 zł. Zarząd Spółki Akcyjnej stanowili: Roman Markowicz, Zygmunt Markowicz, S.J. Sigman, Abe Sigman, i Mieczysław Markowicz. Przedsiębiorstwo to jako spółka akcyjna istniało do 1945 roku.

Border dates:

1927-1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1927-1945.

Former name:

Foreign language name:

Gnaschiner Manufaktur A.G. in Gnaschin

Languages:

Availability:

Total archival units:

50

Total archival units developed :

50

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

0.8

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak inwentarz Nr 39

Wstęp i inwentarz sporządził Waldemar Tyras (1963), uzupełnienia Dorota Czech (2000). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.